Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Víte, že...

Víte, že IPVZ pro ministerstvo zdravotnictví zpracovává stanoviska k uznávání absolvované praxe?

Důležité informace k uznání absolvované praxe:

  • Záznamy o absolvované praxi – praxe, včetně výkonů, musí být řádně doloženy v průkazu odbornosti nebo logbooku a potvrzeny školitelem se specializovanou způsobilostí. Výkony zaznamenané do původních logbooků lze předložit a není třeba přepisovat, pro doplnění je vhodné si vyžádat nový logbook; dříve absolvované výkony dosvědčí školitel svým potvrzením. Všechny logbooky musí být řádně podepsány školitelem s příslušnou specializovanou způsobilostí!
  • Praxe absolvovaná na více pracovištích musí být chronologicky a přehledně uvedena samostatně.
  • Dosavadní praxe ve vlastním oboru, kterou lékaři, zubní nebo farmaceuti absolvovali podle předchozího systému (i v rámci předchozí atestace) a která odpovídá příslušnému vzdělávacímu programu, bude automaticky uznána, není třeba žádat o zpětné uznání, ale je třeba ji k atestaci doložit.
  • U vzdělávacích programů se společným základem nebo v nových vzdělávacích programech se základním kmenem se uznává získaná specializace I. stupně jako ekvivalent ukončeného příslušného společného základu, resp. základního kmene. Absolvování společného základu však nelze uznat jako ekvivalent základního kmene vzhledem k obsahové rozdílnosti obou základních částí specializačního vzdělávání. Rozdílnou praxi společného kmene, včetně požadavků na ukončení je třeba doplnit.
  • Praxi v jiném oboru specializace nebo praxi absolvovanou v zahraničí lze uznat, pokud odpovídají obsahem příslušnému vzdělávacímu programu. O započítání doložené praxe, včetně výkonů, je třeba žádat buď IPVZ nebo lékařské fakulty prostřednictvím elektronické žádosti v aplikaci EZP.  Požadovaná praxe na akreditovaném pracovišti – dosud na základě individuálního posouzení může být započítána i praxe na odpovídajícím pracovišti.

Žádosti o započítání odborné praxe v jiném oboru specializace podle ustanovení § 5 odst. 8 písm. a) se podávají na studijní oddělení IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10.

Další informace naleznete v odkazech: