Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Nabízíme volná místa na mimořádném kurzu mezikulturní komunikace v projektu Cross-culture training

Nabízíme volná místa na mimořádném kurzu mezikulturní komunikace v rámci vzdělávacího projektu Cross-culture training určený pro zdravotnické pracovníky. Kurz je zaměřen na vzdělávání zdravotnických pracovníků (především z primární péče) v oblasti mezikulturní komunikace. Je kladen důraz na multikulturní aspekty komunikace mezi pacientem-cizincem a zdravotnickými pracovníky a skládá se ze dvou částí: teoretické a praktické. 

Teoretická část probíhá formou e-learningu, po jehož absolvování následuje praktická část, která se uskuteční prezenčně formou jednodenního semináře v Praze ve skupinách 8-10 účastníků, kde pod vedením zkušeného lektorského týmu účastníci proberou modelové situace z praxe a procvičí si základní nástroje komunikace s cizinci.

Kurz je pořádán díky finanční podpoře fondu UNICEF, a proto je pro účastníky zdarma

Více informací včetně konkrétního obsahu kurzu a termínů konání v roce 2024 poskytne vedoucí Oddělení vzdělávání zahraničních pracovníků Mgr. Mariia Ponomarenko, Ph.D. (marie.ponomarenko@ipvz.cz

projekt Cross-culture training