Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 233032270

Název akce:
Kurz – Celotělová kostní denzitometrie pro lékaře
Typ akce:
Mimořádný kurz
Kód akce:
233032270
Datum a čas konání:
23.09.2023 - 9:30
Místo konání:
Olomouc, Legionářská 1311/21, NH Collection Olomouc Congress, 77900
Cena:
3500 Kč (143 €)

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
všeobecné praktické lékaře pro dospělé, gynekology a revmatology, kteří provozují celotělový kostní denzitometr, dále volitelně pro lékaře v předatestační přípravě na Klinickou osteologii, lékaře provozující kostní denzitometry a další odbornosti, které se zajímají o celotělovou kostní denzitometrii a klinickou osteologii.
Tématické celky:
Gynekologie a porodnictví, Chirurgické obory, Interní obory, Onkologické obory, Pediatrické obory, Praktické lékařství, Zobrazovací a laboratorní metody, Rehabilitační a fyzikální medicína
Vedoucí:
prof. MUDr. PALIČKA Vladimír, CSc., Dr. h. c.
Lektoři:
prof. MUDr. BAYER Milan, CSc.
prof. MUDr. HORÁK Pavel, Ph.D.
doc. MUDr. KUTÍLEK Štěpán, CSc.
prof. MUDr. PALIČKA Vladimír, CSc., Dr. h. c.
doc. MUDr. BRUNEROVÁ Ludmila, Ph.D.
doc. MUDr. VYSKOČIL Václav, Ph.D.
doc. MUDr. ZIKÁN Vít, Ph.D.
MUDr. KASALICKÝ Petr, CSc
MUDr. PIKNER Richard, Ph.D.
Mgr. KRAHULA Ondřej, MBS
MUDr. ROSA Jan
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
PhDr. Eva Morávková
E-mail: eva.moravkova@ipvz.cz
Telefon: 261 092 458
Kmenový základ:
Není
Program:
Cílem kurzu je získání teoretických znalostí o principech měření kostní minerální hustoty a jejího hodnocení (CT, mikroCT, USG, DXA), především o principech kostní denzitometrie a jejich odlišnostech, kontrola kvality DXA přístroje i DXA skenů, znalost principů radiační ochrany. Způsoby měření kostní denzity na celotělovém dvouenergiovém denzitometru (měření jednotlivých oblastí, celotělová denzitometrie) specifika měření denzitometrie v dětském věku a adolescenci, Hip Structure Analysis, Vertebral Fracture Assesment, Trabecular Bone Score, analýza v oblasti metalických náhrad především kyčle a kolene, základy analýzy snímku na hlavních používaných technologiích DXA a způsob interpretace a reportování výsledků, včetně odlišností u dětí mladistvých i různých etnik. Analýza rizika zlomenin (Trabecular Bone Score a FRAX, Garvan risk calculator atd.), monitorace změn kostní mineralizace, nejčastějších chyby při provádění DXA, praktický nácvik.

Další možnosti