Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Paliativní péče

Připravili jsme do nabídky našich vzdělávacích akcí Certifikovaný kurz Paliativní péče. Jde o komplexní vzdělávací akci zaměřenou na teoretický i praktický rozvoj aktuálních témat v oblasti paliativní péče. Je určena pro všeobecné sestry, dětské sestry a porodní asistentky. Kurz rozšiřuje teoretické znalosti účastníků v oblastech biologických potřeb, komunikace a psychologie, etiky a práva nebo sebepéče. Výsledkem bude získání komplexního a holistického pohledu k poskytování paliativní péče.

Certifikovaný kurz je rozdělen na 48 hodin teorie a 48 hodin stáží na akreditovaných pracovištích.

Kurz bude probíhat od 4. 12. do 8. 12. 2023 v Praze, v Hotelu ILF.

Více informací přímo o obsahu kurzu včetně možnosti přihlášení získáte na webu IPVZ:

https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/60652-certifikovany-kurz-paliativni-pece