Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Odborné publikace v oboru nemocniční a veřejné lékárenství a dalších farmaceutických oborů

Publikace byly vytvořeny a vytištěny v rámci projektu Specializační vzdělávání v oboru nemocniční a veřejné lékárenství
a dalších farmaceutických oborů

Projekt číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008213

Aktuální legislativa pro lékárníky

Farmaceut je jediným odborníkem poskytujícím lékárenskou péči. K poskytování této péče v dnešní době potřebuje také velmi dobré znalosti příslušné legislativy. Publikace je zaměřena na vybrané oblasti legislativy (zdravotnické prostředky, reklama, poskytování klinickofarmaceutické péče, provoz lékárny), u kterých došlo v posledních letech k významným změnám. Publikace pomůže farmaceutům v atestační přípravě lépe se zorientovat v dané problematice.

Nemocniční lékárenství v ČR

Nemocniční lékárenství je samostatný specializovaný obor farmacie s dlouholetou tradici, který je zaměřeny nejen na hospitalizované pacienty. Je to dynamicky obor poskytující komplexní farmaceutickou péči ve specifickém prostředí nemocnice a na rozhraní se sférou ambulantní. Nemocniční farmaceut je nezastupitelným členem multidisciplinárních tymů zdravotnických zařízeni lůžkové peče.

Publikace je sice stručnou, zato první ucelenou publikaci v České republice věnovanou nemocničnímu

lékárenství. Zaměřuje se především na oblasti specifické pro nemocniční lékárenství, které jsou považovaný za stěžejní pro úspěšné složeni atestační zkoušky v oboru. Získané informace tak budou následně využity k poskytovaní lékárenské zdravotní peče.