Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Odborná publikace v projektu Specializační vzdělávání klinických farmaceutů

V rámci projektu „Specializační vzdělávání klinických farmaceutů“ byla vytvořena a vytištěna odborná publikace, kterou naleznete zde. Pro více informací o možnostech získání publikací, prosím, kontaktujte koordinátorku projektu na adrese: hlavata@ipvz.cz

Registrační číslo Projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007879

Klinická farmacie - Klinickofarmaceutická péče a zdravotnický systém v ČR

Autoři: PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D. , PharmDr. Kateřina Langmaierová

Publikace si klade za cíl shrnout všechny dostupné informace týkající se poskytování klinickofarmaceutické péče, připravit pro výuku doporučení pro standardizované poskytování KF péče s cílem sjednocení postupů. Dalším cílem je seznámit farmaceuty ve specializační přípravě s výkony klinického farmaceuta, včetně doporučeného postupu při jejich vykazování.