Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti

Zaměření vědecko-výzkumné činnosti pracoviště:

 • zdravotní politika, regionální zdravotní politika
 • analýza informací pro řízení zdravotnictví
 • analýza zdravotního stavu populace, kvalita péče, spokojenost pacientů
 • moderní metody vzdělávání zdravotnických manažerů
 • problematika v oblasti zdravotně sociální péče

Mezinárodní spolupráce:

 • ETC-PH (European Training Consortium in Public Health)
 • Projekt partnerství ČR-USA: Výuka zdravotnického managementu
 • ASPHER (Association of Schools of Public Health in the European Region)
 • EUPHA (European Public Health Association)
 • AUPHA (Association of University Programs in Health Administration)
 • Při výuce managementu využívá ŠVZ informační a moderní výukové technologie poskytnuté organizací AIHA (American International Health Alliance)
 • In health management training, the School of Public Health use the information and modern educational technology, provided by AIHA (American International Health Alliance)