Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti

ZAMĚŘENÍ VĚDECKO-VÝZKUMNÉ ČINNOSTI PRACOVIŠTĚ:

 • zdravotní politika, regionální zdravotní politika
 • základní legislativní normy pro poskytování zdravotních služeb
 • Agenda 2030 (OSN), Zdraví 2030 (ČR)
 • analýza informací pro řízení zdravotnictví
 • zdravotnické systémy
 • krizové řízení, připravenost a reakce na zdravotní rizika
 • globální zdravotní rizika a priority globálního zdraví
 • analýza zdravotního stavu populace, kvalita a bezpečnost zdravotní péče, spokojenost pacientů
 • zdravotní gramotnost
 • moderní metody vzdělávání vedoucích pracovníků ve zdravotnictví
 • problematika integrace zdravotní a sociální péče, integrovaná péče
 • etika a komunikace ve zdravotnictví
 • interdisciplinární a mezisektorová spolupráce
 • Evidence Based Medicine & Evidence Based Public Health

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE:

 • ASPHER (The Association of Schools of Public Health in the European Region)
 • EUPHA (European Public Health Association)

Linky: