Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Víte, že...

Víte, že IPVZ nabízí jak specializační, tak celoživotní vzdělávání?

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví je odborné vědecké a vzdělávací pracoviště, které nabízí tzv. pod jednou střechou jak specializační, tak celoživotní vzdělávání pro oblast zdravotnictví.

Specializační vzdělávání je proces profesního růstu lékaře vedoucí k získání atestace. Po absolvování daného základního kmene pokračuje lékař ve specializační  přípravě ve zvoleném oboru. Specializační vzdělávání uskutečňuje akreditované zařízení, kterému byla udělena nebo prodloužena akreditace Ministerstvem zdravotnictví ČR. Absolvováním vzdělávání ve specializačním oboru získává lékař specializovanou způsobilost. Dále může ještě pokračovat v některém z nástavbových oborů zakončených závěrečnou zkouškou, po jejímž absolvování získá zvláštní specializovanou způsobilost.

Celoživotní vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví je zákonem definováno jako průběžné obnovování vědomostí, dovedností a způsobilostí odpovídajících získané odbornosti v souladu s rozvojem oboru a nejnovějšími vědeckými poznatky. Tím se rozumí nejen průběžné obnovování, ale i zvyšování, prohlubování a doplňování vědomostí, dovedností a způsobilosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků v příslušném oboru. Celoživotním vzděláváním by měl procházet pravidelně v určitých intervalech každý zdravotnický pracovník během výkonu svého povolání. IPVZ je jedním z největších organizátorů akcí celoživotního vzdělávání ve zdravotnictví v ČR a poskytuje jeho různé formy – krátkodobé či dlouhodobé kurzy, stáže, semináře, workshopy, konference a další.