Bakteriální infekce - kurz - bez autotestů

2.1 Břišní tyfus

Břišní tyfus je výhradně lidskou infekcí. Původcem onemocnění je Salmonella typhi. K přenosu infekce dochází buď přímým stykem s nemocným, rekonvalescentem či bacilonosičem nebo kontaminovanou vodou či potravinami. Inkubační doba onemocnění kolísá od 5 do 21 dnů. Onemocnění břišním tyfem se vyskytuje ve všech zemích s nízkým hygienickým standardem, kde má i vysokou letalitu.

Klinický obraz

Klinické příznaky břišního tyfu jsou málo specifické. Hlavními projevy onemocnění jsou horečka, bolesti hlavy, obluzení a střevní dyskomfort

V prvním týdnu horečka postupně stoupá, kromě bolestí hlavy a nechutenství mohou být přítomny nespecifické projevy jako závratě, kašel, bolest v krku, epistaxe, slabost, myalgie.

Ve druhém týdnu nemoci je horečka setrvalá s minimálními výkyvy (pokud nejsou podávána antipyretika), bez zimnic a třesavek. Nemocný je zchvácený, apatický, někdy je dezorientovaný, halucinuje. Objektivně bývá přítomna relativní bradykardie a hypotenze. Sliznice dutiny ústní jsou oschlé, někdy s povlakem, který vynechává střed a boční části jazyka. Břicho je mírně vzedmuté, palpačně citlivé zejména v pravém dolním kvadrantu. U poloviny nemocných je přítomna hepatosplenomegalie.

Průjem nepatří k běžným příznakům, naopak bývá zácpa. Asi u třetiny nemocných se na kůži břicha objevuje krátce tyfová rozeola – řídké, světle růžové makulopapuly velikosti čočky. V krevním obraze bývá leukopenie s relativní lymfocytózou, eozinopenie a trombocytopenie.

Ve třetím týdnu nemoci u neléčených kulminuje horečka a objevují se komplikace - hluboké vředy ve sliznici distálního ilea, které se projeví enterorhagií nebo až perforací střeva, myokarditida, tyfová pneumonitida, endokarditida, perikarditida, meningitida, osteomyelitida, cholecystitida, reaktivní i hnisavá artritida, orchitida.

Ve čtvrtém týdnu horečka klesá, nemocnému se navrací vědomí, chuť k jídlu. Někdy dochází k masivnímu vypadávání vlasů. Rekonvalescence trvá řadu týdnů, asi u 10 % pacientů se může po několika týdnech objevit relaps choroby.

Klasický průběh neléčeného onemocnění je v praxi obvykle mitigován antibiotickou léčbou. Smrtnost řádně léčeného břišního tyfu je nižší než 1 %. Imunita po prodělaném onemocnění je doživotní.

Po prodělaném tyfu může u neléčených nemocných přetrvávat vylučování mikrobů stolicí až 3 měsíce. Pokud vylučování trvá déle, hovoříme o nosičství. Současně je možné prokázat patologické změny postiženého orgánu pomocí CT nebo sonografie (cholecystolithiaza nebo chronická cholecystitida, nefrolithiaza nebo chronická pyelonefritida, chronická osteomyelitida apod.).