Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 203112105

Název akce:
Webinář – Aktuálně o novém koronaviru a onemocnění covid-19
Typ akce:
Webinář
Kód akce:
203112105
Datum a čas konání:
02.12.2021 - 16:30-18:30
Místo konání:
On-line
Použité technologie vysílání:
Zoom
Cena:
300 Kč

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
lékaře všech specializací.
Tématické celky:
Gynekologie a porodnictví, Hygiena a epidemiologie, Chirurgické obory, Interní obory, Onkologické obory, Pediatrické obory, Praktické lékařství, Zobrazovací a laboratorní metody, Psychiatrie, Farmaceutické obory, Biomedicínské a technologické obory, Psychologie, Legislativa, organizace a řízení zdravotnictví, Stomatologické obory, Ostatní lékařské obory, Obory všeobecných sester, Porodní asistentka, Zdravotnický záchranář, Dětská sestra, Ostatní nelékařské obory, Dermatologie a venerologie, Neurologie, Oftalmologie, ORL, Rehabilitační a fyzikální medicína, Fyzioterapeut
Vedoucí:
MUDr. TROJÁNEK Milan, Ph.D.
Lektoři:
MUDr. et RNDr. STEJSKAL František, Ph.D.
MUDr. TROJÁNEK Milan, Ph.D.
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Milena Keslová
E-mail: keslova@ipvz.cz
Telefon: 261 092 457
Kmenový základ:
Není
Program:
Cílem odpoledních webinářů je pravidelně seznamovat lékaře s nejnovějšími poznatky o onemocnění covid-19 na principech medicíny založené na důkazech. Součástí kurzu budou sdělení věnovaná nejnovějším virologickým poznatkům, aktuální epidemiologické situaci, možnostem terapie a očkování. V kurzu budou zároveň prezentována aktuálně platná zahraniční i tuzemská doporučení pro léčbu a prevenci onemocnění covid-19.

Další možnosti

Jiné vzdělávací akce, které by vás mohly zajímat