Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 205001702

Projekt je zaměřen na podporu specializačního vzdělávání v oboru nemocničního a veřejného lékárenství a dalších farmaceutických oborů a je spolufinancován z ESF prostřednictvím Operačního programu zaměstnanosti.

Projekt je určen pro farmaceuty v přípravě k atestaci z nemocničního a veřejného lékárenství a dalších farmaceutických oborů (radiofarmaka, farmaceutická technologie, laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví.) zařazených do oboru nejpozději do 30. 6. 2017. Lze podpořit i farmaceuty zařazené do lékárenského základního kmene po 1. 7. 2017. Pravidla pro plnění podmínek projektu zůstávají stejná.

V rámci projektu budou účastníci podpoření ve smyslu úhrady kurzovného, stravného a ubytování (při vícedenních kurzech).

Podmínkou vstupu do projektových vzdělávacích aktivit je naplnění bagatelní podpory 40 hod, tzn., že účastník musí absolvovat 40 hodin vzdělávání.

Kurzy je možné kombinovat tak, aby účastník dosáhl minimálně 40 hod výuky během tří let. Účastníci mohou dosáhnout více hodin, avšak nemůžou absolvovat méně. 40 hodin výuky lze dosáhnout i absolvováním určité vzdělávací akce ze společného základu a následně k tomu další vzdělávací akce ze specializovaného výcviku. Pokud by se chtěl do projektu zařadit zájemce o obor Klinická farmacie, je pro něj určena povinnost v rámci společného základu absolvovat min. 40 hodin vzdělávání. Povinností na vstupu do projektu je vyplnění „Monitorovací list podpořené osoby“, který je povinným dokumentem MPSV souvisejícím s realizací projektu.

Název akce:
Specializační kurz – Základy legislativy - PROJEKT
Typ akce:
Specializační kurz
Kód akce:
205001702
Datum konání:
3.2.2020
Místo konání:
Praha, Ruská 85, Praha 10
Cena:
0 Kč

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
farmaceuty ve specializační přípravě v oboru farmaceutická technologie, radiofarmaka, laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví a pro jiné odborné pracovníky ve zdravotnictví zařazené do oboru příprava radiofarmak. Absolvování kurzu je povinné před ústní zkouškou k ukončení základního technologicko-laboratorního kmene.
Tématické celky:
Farmaceutické obory, Ostatní nelékařské obory
Vedoucí:
PharmDr. KLOVRZOVÁ Sylva, Ph.D.
Lektoři:
PharmDr. PANCOVÁ Marcela
PharmDr. KLOVRZOVÁ Sylva, Ph.D.
PharmDr. LÁZNIČKA Lukáš
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Andrea Malá
E-mail: mala@ipvz.cz
Telefon: 261 092 442
Kmenový základ:
Není
Program:
Základní právní předpisy z oblasti činnosti zdravotnických pracovníků. Provozní řád, hygienický režim, čisté prostory, aseptické postupy. Český lékopis. Specializační vzdělávání.

Soubory ke stažení

Další možnosti