Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 203191107

Název akce:
Kurz – Neuroinfekce v klinické praxi
Typ akce:
Kurz
Kód akce:
203191107
Datum konání:
6.4.2019
Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Cena:
1600 Kč
Občerstvení:
Součástí poplatku za vzdělávací akci je občerstvení.

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
infektology, neurology, pediatry, internisty, všeobecné praktické lékaře, epidemiology, hygieniky, mikrobiology.
Tématické celky:
Hygiena a epidemiologie, Interní obory, Pediatrické obory, Praktické lékařství
Vedoucí:
Doc.MUDr. EHLER Edvard, CSc.
MUDr. TROJÁNEK Milan, Ph.D.
MUDr. ROHÁČOVÁ Hana, Ph.D.
MUDr. BARTOŠ Hynek
MUDr. LISÝ Jiří, CSc.
doc. MUDr. RUSINA Robert, Ph.D.
MUDr. SAGAN Jiří
MUDr.Ing. ZEMAN David, Ph.D.
Lektoři:
Doc.MUDr. EHLER Edvard, CSc.
MUDr. ROHÁČOVÁ Hana, Ph.D.
doc. MUDr. RUSINA Robert, Ph.D.
MUDr.Ing. ZEMAN David, Ph.D.
MUDr. LISÝ Jiří, CSc.
MUDr. SAGAN Jiří
MUDr. BARTOŠ Hynek
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Milena Keslová
E-mail: keslova@ipvz.cz
Telefon: 261 092 457
Kmenový základ:
Není
Program:
Mezioborový kurz určený především pro neurology a infektology si klade za cíl seznámit posluchače s racionálním klinickým přístupem k diagnostice a léčbě nejčastějších neuroinfekcí. Součástí kurzu budou přednášky věnované interpretaci likvorologických nálezů, etiologické diagnostice a jejím úskalím, epidemiologii nejčastějších autochtonních i importovaných neuroinfekcí, možnostem využití zobrazovacích metod a neinfekčním stavům, které je nezbytné zvažovat v diferenciální diagnostice infekcí centrálního nervového systému.

Další možnosti