Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Ředitel IPVZ v Senátu promluvil k nedostatku praktických lékařů v ČR

V pondělí 6. září proběhl v Senátu Parlamentu ČR seminář v podobě kulatého stolu na téma Nedostatek praktických lékařů pro dospělé. Seminář byl pořádán senátním Výborem pro zdravotnictví a ředitel IPVZ doc. MUDr. Roman Škulec, Ph.D. na něm vystoupil s odborným příspěvkem nazvaným Stav a novinky v postgraduálním vzdělávání praktických lékařů.

Na úvod své prezentace ředitel IPVZ představil aktuální strukturu vzdělávání všeobecných praktických lékařů (VPL), kdy uvedl, že vzdělávání kmene a specializovaný výcvik VPL zajišťuje ve vzdělávací soustavě postgraduálního vzdělávání lékařů právě IPVZ, stejně jako specializovaný výcvik pro praktické lékaře pro děti a dorost.

„Praktičtí lékaři jsou základem zdravotnického systému v České republice. Bohužel, jejich nedostatek je dlouhodobým problémem a projevuje se zejména na venkově a v pohraničí. Do budoucna je nutné všemi dostupnými prostředky intenzivně a systematicky pracovat na zlepšení celkové situace. Nadějí jsou absolventi lékařských fakult. Jejich motivaci rozhodnout se pro tento náročný a zajímavý obor medicíny může zvýšit široká a kompletní nabídka celoživotního vzdělávání zahrnující medicínská, organizační i ekonomická témata a reflektující novinky, jako je implementace ultrasonografie a dalších Point-of-Care metod,“ vysvětluje Roman Škulec, ředitel Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

Všeobecné praktické lékařství je velmi široký obor, jehož podstatou jsou bohaté mezioborové znalosti, umění komplexního pohledu na pacienta a schopnost odlišit závažné a nezávažné stavy. Proto je kladen obzvlášť velký důraz na samotné vzdělávání, a to nejen pregraduální, ale zejména postgraduální. V současné době trvá postgraduální vzdělávání v kmeni všeobecného praktického lékařství 30 měsíců a dalších 6 měsíců specializační výcvik. Jednou ze stěžejních možností, jak pro praktické lékařství získat více nových lékařů, je tuto dobu maximálně efektivně využít a zapojit do výuky moderní andragogické metody, simulační výuku a úroveň specializační přípravy neustále kultivovat.

„Praktický lékař 21. století by měl být téměř renesanční osobnost s vysokou odbornou úrovní, a zároveň se schopností empatického přístupu s porozuměním pro sociální a rodinné vazby pacienta v konkrétním prostředí. IPVZ se bude maximálně snažit pomoci tuto ambici naplňovat,“ doplňuje Roman Škulec.

IPVZ se nastolenému trendu přizpůsobuje a neustále rozšiřuje nejen už tak pestrou nabídku vzdělávacích akcí, ale zejména nabídku různých forem vzdělávání. Jde například o vyšší míru využití distančního vzdělávání, online kurzů, spolupráci na mezinárodních projektech, nových doktorandských programech nebo podporu simulační medicíny. Další diskutovanou možností jsou rovněž vzdělávací letní motivačně-vzdělávací campy pro studenty středních škol a lékařských fakult nebo aktuálně realizovaný projekt implementace ultrasonografie do primární péče.

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
media@ipvz.cz