Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc. - nárůst spalniček v Česku

Dne 20.3.2018 server seznamzpravy.cz uvedl rozhovor s doc. MUDr. Vilmou Marešovou, CSc., emeritní přednostkou I. infekční kliniky 2. LF UK Nemocnice Na Bulovce v Praze a bývalou vedoucí Katedry infekčních nemocí IPVZ. Odkaz na pořad naleznete na adrese https://www.seznamzpravy.cz/clanek/narust-spalnicek-v-cesku-muzou-za-rozsireni-nemoci-lide-kteri-odmitaji-ockovani-43934.

Docentka Marešová v roce 1963 ukončila studium LF UPJŠ Košice a v roce 1967 studia na FDL (2. LF) UK Praha. V roce 1971 získala atestaci 1. stupně z pediatrie, v roce 1975 atestaci 2. stupně z pediatrie, o čtyři roky později atestaci z přenosných nemocí. V roce 1984 se stala kandidátkou lékařských věd na FDL UK Praha a v roce 1987 byla jmenována docentkou infekčního lékařství na FDL UK Praha.

V roce 1967 nastoupila jako sekundární lékařka do OÚNZ Dolný Kubín, NsP Trstená, poté na OÚNZ Kladno, NsP Slaný. V letech 1968 - 1979 působila jako sekundární lékařka (infekční klinika a dětské oddělení) v Nemocnici na Bulovce, v letech 1979 - 1987 jako odborná asistentka a docentka na I. infekční klinice FDL UK Praha, poté dva roky jako přednostka Kliniky dětských infekčních nemocí DFN Brno a docentka LF UJEP (MU). V letech 1989 - 1991 byla přednostkou a docentkou 1. LF UK Praha na III. infekční klinice, v letech 1994 - 2011 působila jako přednostka a docentka I. infekční kliniky UK 2. LF. Od roku 1991 do současnosti pracuje v IPVZ, kde od roku 1997 do konce března 2018 zastávala pozici vedoucí Katedry infekčních nemocí IPVZ.

Docentka Marešová je aktivní ve vědecko-výzkumné a publikační činnosti, její první publikace byly zaměřeny především na respirační infekce a infekční dětská onemocnění a toto zaměření přetrvává dodnes. Již jako sekundární lékařka spolupracovala na výzkumných úkolech kliniky a přednášela na vědeckých konferencích. Podílela se na řešení 3 grantových úkolů, v roce 2005 - 2008 byla hlavním řešitelem grantu IGA MZ ČR, posléze byla spoluřešitelkou 2 grantů IGA ve spolupráci se SZÚ úspěšně ukončených. Byla také dva krát spoluřešitelem grantu GA UK. Vydala přes 200 článků v domácích i zahraničních odborných časopisech, dále 14 knižních monografií, učebnic a příruček jako autor či spoluautor.

Často přednáší na domácích i zahraničních konferencích a kongresech, pravidelně přednáší na akcích specializačního předatestačního vzdělávání a kontinuálního postgraduálního vzdělávání v oboru infekce a pediatrie, antibiotické léčby (IPVZ, LK, OS PLDD).

Široká je i její odborná činnost: je garantem pro kategorizaci léčiv ČLS JEP pro skupiny ATC J a ATC P, členkou FAIDM - pracovní skupiny odborníků střední Evropy pro racionální ATB politiku a doporučené postupy (Polsko, Maďarsko, Slovensko, ČR), členkou Subkomise pro antibiotickou politiku ČLS JEP, od roku 2015 předsedkyní SKAP, členkou pracovní skupiny pro infekční nemoce pro VR MZ ČR. Také působila jako předsedkyně komise SZÚ pro preventabilní infekce, členka poradního sboru epidemiologie pro hlavního hygienika MZ ČR, členka PS ministryně zdravotnictví pro preventabilní nákazy, členka PS NIKO (Národní imunizační komise) MZ ČR, členka akreditační komise MZ pro obor infekční lékařství a členka zkušební komise MZ ČR v oboru infekční lékařství. Dosud je členkou KPS NAP (Národní antibiotická politika) MZ ČR.

Docentka Marešová absolvovala několik odborných zahraničních pobytů, např. v roce 1988 (Wroclav, Akademia Medyczna, Dětská infekční klinika - studijní a přednáškový pobyt), v roce 1990 (Kodaň, příprava materiálů pro ošetřování HIV/AIDS pacientů), v roce 2007 (Malta - příprava materiálů pro prevenci rezistence v nemocnicích - ESCMID, eCDC, WHO: ARPAC) nebo v roce 2007 (Santiago de Chile, výhledy vakcinace u dospělých).

Je současnou nebo bývalou členkou Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP, Pediatrické společnosti ČLS JEP, Hepatologické splečnosti ČLS JEP, Chemoterapeutické sekce ČLS JEP, dále členkou Sekce pro cestovní medicínu a tropické lékařství SIL ČLS JEP, Vakcinologické společnosti ČLS JEP. Také je předsedkyní Revizní komise a členkou Předsednictva ČLS JEP, členkou European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID), v roce 2004 byla viceprezidentkou 14th ECCMID Praha. Dále je členkou ISID (International Society of Infectious Diseases) a ISC (International Society of Chemotherapy), ESPID (European Society for Pediatric Infectious Diseases), redakční rady Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, redakční rady Postgraduální medicína, redakční rady Practicus, členka redakční rady Antibiotiká a rezistencia (SR), členka redakční rady Vakcinace (ČR).

Paní docentka se zabývá posudky k registraci léčivých přípravků a oponentskými posudky grantů, recenzemi odborných a vědeckých článků v českých odborných časopisech, recenzemi učebnic a odborných knih v ČR a na Slovensku, také je předsedkyní správní rady OnkoUnie. Aktivně se věnuje pregraduální i postgraduální výuce, stejně jako postgraduální vědecké výchově.