Významné klinické syndromy v tropech - kurz - bez autotestů

5.2.1 Klinické stavy doprovázené eozinofilií

Příčiny   Příklady Eosinofilie
Infekce Helmintózy Invazivní a tkáňové helmintózy (schistosomóza, filariózy…) vysoká
Migrační fáze střevních helmintóz (askarióza, strongyloidóza) střední
Ektoparazité scabies, myiáze, larva migrans cutanea nízká
Protozoa dientamébóza, isosporóza, sarkocystóza nízká
Mykózy aspergilóza, kokcidioidomykóza, blastomykóza střední
Bakteriální chronická tuberkulóza, rekonvalescence po spále nízká
Virové HIV infekce, rekonvalescence po spalničkách nízká
Alergie   asthma bronchiale, atopická dermatitida (též elevace IgE), alergická rhinitida nízká - střední
Lékové reakce   antibiotika, sulfonamidy nízká - střední
Autoimunní onemocnění (kolagenózy)   Churg-Strassův syndrom, systémový lupus erythematosus, revmatoidní arthritida, sarkoidóza, ulcerózní kolitida střední
Nádorová onemocnění   chronická myeloidní leukémie, lymfomy, zvl. Hodgkinské, adenokarcinomy střeva, plic, ovárií nízká - střední
Primární eozinofilní syndromy   idiopatický hypereozinofilní syndrom, eozinofilní gastroenteritida, chronická eozinofilní pneumónie, familiární hypereozinofilie, epizodický angioedém a eozinofilie vysoká
Další klinické stavy   chronická peritoneální dialýza, radioterapie nízká

Zdroj: Archiv autora - RNDr. MUDr. F. Stejskal, PhD.

zpět