Významné klinické syndromy v tropech - kurz - bez autotestů

6.2.2 Syfilis (příjice)

Původce: Treponema pallidum

Onemocnění probíhá ve 4 stádiích:

  1. Lokální infekce – primární vřed (do 90 dnů), lokalizován v oblasti rekta, genitálu nebo dutiny ústní. Typicky je solitární (mnohočetný u HIV pozitivních), nebolestivý, s indurovaným okrajem a serózním exsudátem. Léze jsou velmi infekční. Zhojí se i bez terapie v průběhu několika týdnů. Bývá přítomna nebolestivá lokální lymfadenopatie.

Syfilitický vřed na genitálu

Zdroj: Archiv autora - MUDr. H. Rozsypal, PhD., 1. LF UK.

Syfilitický vřed v dutině ústní

Zdroj: Archiv autora - MUDr. H. Rozsypal, PhD., 1. LF UK.

  1. Diseminovaná infekce – (3 - 6 týdnů po infekci). Typicky pozorujeme makulopapulózní exantém v oblasti trupu s postižením plosek nohou a dlaní. V axile nebo na perineu se tvoří condylomata lata, na mukóze stříbrno-šedé léze s rudým okrajem. Často se přidávají subfebrilie, únava, artralgie, meningitida, viscerální postižení a generalizovaná lymfadenopatie. Většinou vymizí do 12 měsíců.

Typický syfilisový exantém

Zdroj: Zdroj: Archiv autora - MUDr. H. Rozsypal, PhD., 1. LF UK.

Postižení dlaní a plosek

Zdroj: Archiv autora - MUDr. H. Rozsypal, PhD., 1. LF UK.

Condylomata lata

Zdroj: GOH, B.T. Sexually transmitted infections: Tropical medicine. Syphilis in adults [online]. 2005 [cit. 2013-01-16]. 81:448-452. Dostupné z: http://sti.bmj.com/content/81/6/448.full

Mukózní léze na jazyku

Zdroj: Celum, C.L et al., The practitioner´s handbook for the management of STDs. 3rd edition. University of Washington 2004.

  1. Latentní infekce – může být zcela asymptomatická (1 - 4 měsíce po primoinfekci)
  2. Pozdní syfilis – charakteristicky se projeví jako gumma, kardiovaskulární (aneurysma a regurgitace ascendentní aorty) a neurologické (meningitis, defekty hlavových nervů, hemiparézy, epilepsie, psychózy, demence, tremor, dysartrie, neuropatie…) postižení.

Jako gumma označujeme nebolestivé vředy lokalizované nejčastěji na kůži, v kostech, zřídka ve viscerálních orgánech.

Gumma

Zdroj: ANDRADE, P. a kol. Dermatology Online Journal. Figure 1. Solitary midline frontal ulcer, approximately 3 cm in width [online]. 2010 [cit. 2013-01-16]. Dostupné z: chttp://dermatology.cdlib.org/1609/2_case_presentations/3_10-00189/andrade.html

Diagnostika

  • examinace sekretu na přítomnost pohyblivých spirochét (dark field microscopy)
  • serologické vyšetření FTA, TPHA nebo VDRL, RPR
  • rychlotesty

Při postižení CNS by měl být vyšetřen také cerebrospinální mok.