Významné klinické syndromy v tropech - kurz - bez autotestů

3.4.1 Symptomy a terapie vybraných aseptických meningitid a meningoencefalitid

Charakteristické příznaky Pravděpodobná diagnóza Ověření diagnózy Kauzální terapie (denní dávky pro dospělého)
Klíště před 2 - 4 týdny
Paréza ramenního ev. pánevního pletence
FW zvýšená, v KO leukocytóza
Klíšťová meningoencefalitida IgM protilátky proti viru klíšťové meningoencefalitidy neexistuje, pouze prevence (očkování)
Klíště před několika týdny/měsíci
St. P. erytema chronicum migrans
Subakutní a recidivující průběh
Současná artritida, myokarditida, exantém
Asymetrické parézy obličejových nebo končetinových nervů
Lymeská borelióza Porovnání hladiny specifických protilátek IgM a IgG v séru a v likvoru
Elektronoptické vyšetření likvoru ev. krve na přítomnost borrelií
Doxycyklin (200 mg/den)  Ampicilin (4 g/den) Ceftriaxon (2-3 g/den) Penicilin (20 mil IU/den)
V anamnéze táboření v přírodě, pití vody z nezajištěných zdrojů
Práce v lokalitách zamořených hlodavci
Leptospiróza Patologické hodnoty urey, kreatininu, transamináz svědčící pro renální a jaterní lézi
Protilátky jsou detekovatelné až od 3. týdne nemoci
Ampicilin (4 g/den)
Penicilin (20 mil IU/den)
Doxycyklin (200 mg/den)
Onemocnění během několika dní progreduje k poruše vědomí až bezvědomí, FW a KO je normální
Ložiskové příznaky CNS (centrální parézy, výpadky funkcí)
Nekrotizující herpetická encefalitida (HSV) Na EEG ložiskové změny v temporálních ev. I frontálních lalocích s cca týdenním zpožděním jsou tyto změny patrné i na CT mozku Průkaz HSV v likvoru nebo v punktátu ložiska Acyklovir (30 mg/kg iv)
Návaznost na onemocnění varicellou
Cerebrální příznak (třesy, ataxie, vertigo)
Varicelózní cerebelitida Nevyžaduje se (diagnóza varicelly dle klinického obrazu) Při těžším průběhu kortikoidy (autoimunní etiologie)
Subakutní či recidivující průběh
Osoby neočkované proti TBC
Bazilární meningitida Pozitivní Mantoux test Průkaz BK v likvoru mikroskopicky a kultivačně
Sputum na BK, RTG plic (negativní nález nevylučuje diagnózu)
RIF (15 mg/kg) + INH (15 mg/kg) + PZA (30 mg/kg) + STM (30 mg/kg)
Vysoká promiskuita
Současné nebo předcházející onemocnění pohlavní chorobou (duální infekce)
Exantém zvláště na trupu a rukou
Subakutní či recidivující průběh
Luetická meningitida *BWR, VDRL, TPHA, TPI
Mikroskopické vyšetření moku v zástinu
Ampicilin (4 g/den)
Penicilin (20 mi IU/den)
Ceftriaxon (2-3 g/den)
Doxycyklin (200 mg/den)
* BWR: Bordetova-Wassermannova reakce, VDRL: (venereal disease research laboratory) - flokulační test na sklíčku, TPHA: Treponema pallidum hemaglutinace, TPI: T. pallidum imobilizační test

Zdroj: VACEK, Václav. Infekční nemoci. Praha: Psychiatrické centrum, 1995, 2 sv. ISBN 80-85121-75-12.

zpět