Významné klinické syndromy v tropech - kurz - bez autotestů

1.4.3 Rozhodování u hepatosplenomegalie, přítomnosti kožních afekcí a u horečky neznámého původu

Důležitým příznakem u pacienta s horečnatým onemocněním je přítomnost hepatosplenomegalie nebo escharu. V následujících tabulkách najdete nejčastější původce horečnatého onemocnění s hepatosplenomegalií nebo s přítomností typické eschary.

Hepatomegalie a splenomegalie

Nejčastější příčiny splenomegalie, hepatomegalie nebo hepatosplenomegalie v tropech

Malárie
Břišní tyfus
Brucelóza
Návratná horečka
Návratný tyfus
Viscerální leishmanióza
Spavá nemoc
Schistozomiáza
Hemoglobinopatie
HIV
Hepatitida B
Hydatidóza
Lymfon
Chronická myeloidní leukémie
Myelofibromatóza
Leptospiróza
Amebóza
Bartonelóza

Zdroj: COOK, G, A ZUMLA a P MANSON. Manson´s tropical diseases: guidelines for the management of common illness with limited resources. Edinburgh: SAUNDERS ELSEVIER, 2009. s. 1830. 22. vyd. ISBN 978-141-6044-710.

Přítomnost eschary

Horečka neznámého původu

Jako horečku neznámého původu označujeme horečnaté onemocnění trvající déle než 2 týdny, u něhož nebyla ani při opakovaných vyšetřeních (minimálně dvě ambulantní vyšetření nebo 3 dny hospitalizace) identifikovaná příčina. Ve vyspělých zemích jsou nejčastější příčinou maligní nádory, zejména  lymfoproliferativní onemocnění. Seznam nejčastějších příčin v rozvojových zemích najdete v následující tabulce.

Nejčastější příčiny horečky neznámé etiologie

Extrapulmonární tuberkulóza
Amébový absces
Infekční endokarditida
Pyogenní intraabdominální abscesy
Brucelóza
Návratná horečka
Viscerální leishmanióza
Kryptokokóza
Hyperinfekční syndrom (S. stercoralis)
Horečka Katayama
Viscerální larva migrans
Q horečka
Spavá nemoc
Toxoplasmóza
Histoplasmóza
Kokcidiomykóza

Zdroj: COOK, G, A ZUMLA a P MANSON. Manson´s tropical diseases: guidelines for the management of common illness with limited resources. Edinburgh: SAUNDERS ELSEVIER, 2009. s. 1830. 22. vyd. ISBN 978-141-6044-710.

Horečka neznámé etiologie u HIV pozitivního je téměř v polovině případů způsobena mykobakteriální infekcí. Další nejčastější příčiny najdeme v tabulce viz níže.

Horečka neznámého původu u HIV pozitivního

Tuberkulóza
Bakterémie (S. typhi, P. pneumoniae)
Pneumocystová pneumonie
Komunitní pneumonie
Kryptokokóza
Toxoplazmóza
Viscerální leishmanióza
Diseminované atypické mykobakteriózy
Non-Hodgkinský lymfom
Cytomegalovirus

Zdroj: COOK, G, A ZUMLA a P MANSON. Manson´s tropical diseases: guidelines for the management of common illness with limited resources. Edinburgh: SAUNDERS ELSEVIER, 2009. s. 1830. 22. vyd. ISBN 978-141-6044-710.

Pokračovat