Významné klinické syndromy v tropech - kurz - bez autotestů

6. Sexuálně přenosná onemocnění

Klíčová slova: syfilis, gonorea = kapavka, chlamydie, genitální herpes simplex, prevence, kondylomata, exantém, latentní infekce, ochrana, bolest malé pánve

V této kapitole se dovíme o sexuálně přenosných onemocněních v oblasti tropů a subtropů, kromě HIV/AIDS, které probíráme v samostatném e-learningovém kurzu.

Sexuálně přenosné nemoci jsou nemoci přenosné pohlavním stykem vaginálním, análním nebo orálním. Některé z nich mohou být přenesené také z matky na dítě v průběhu těhotenství, porodu nebo při kojení a také intravenózně.

Pohlavně přenosné nemoci způsobují nejen akutní symptomy, ale mohou také vést k závažným následkům jako například ke vzniku neplodnosti, syndromu pánevní bolesti, extrauterinnímu těhotenství, malignity, nebo také neurologického a kardiovaskulárního postižení. Zároveň platí, že přítomnost jedné sexuálně přenosné choroby zvyšuje vnímavost k nákaze další sexuálně přenosnou nemocí. V současnosti jsou největším problémem v tropech virová sexuálně přenosná onemocnění jako nákaza HSV a HPV. Také nejčastější příčinou ulcerózního (vředového) genitálního onemocnění v tropech a subtropech je genitální herpesové onemocnění.

Stigma, které provází nemocného se sexuálně přenosným onemocněním, je jedním z důvodů, proč někdy nemocní přicházejí k lékaři, až když je onemocnění v pokročilém stádiu. Prevalence sexuálně přenosných onemocnění v rozvojových zemích je nejvyšší v marginalizovaných skupinách na okraji společnosti, pro které je zdravotní péče téměř nedostupná nebo dostupná těžko.

Stále platí, že nejdůležitější je včasná diagnostika a zaléčení patogenního agens, které pohlavní nemoc způsobuje, protože obdobně jako u HIV/AIDS se díky přemosťujícím populacím neléčené onemocnění záhy šíří do skupin s nízkým rizikem infekce.

Ročně se nakazí přibližně 448 milionů lidí mezi 15-49 lety některou ze sexuálně přenosných nemocí (nejčastěji syfilis, gonorrhoea, chlamydie a trichomonas). V rozvojovém světě patří do pětice nejčastějších onemocnění, pro která dospělí vyhledají pomoc u lékaře.

Cíle kapitoly

  • posoudit riziko přítomnosti sexuálně přenosného onemocnění u pacienta, znát nejčastější onemocnění
  • znát diferenciální diagnostiku různých sexuálně přenosných onemocnění
  • znát základní metody laboratorní diagnostiky sexuálně přenosných onemocnění
  • umět správně indikovat terapii