Významné klinické syndromy v tropech - kurz - bez autotestů

3.2 Nejčastější důvody vyhledání lékařské péče II.

Bolesti hlavy

Většina bolestí hlavy je benigní záležitostí zapříčiněná roztáhnutím, trakcí nebo zánětem cerebrálních cév nebo dura mater. V  anamnéze by se mělo rozlišit, zda se jedná o první nebo opakovanou epizodu bolestí.

Akutní bolesti hlavy

Mohou být zapříčiněné infekčním onemocněním (zejména, když bolest provází fotofobie, horečka a známky meningeálního dráždění). Velice prudká bolest hlavy bývá u břišního tyfu, malárie, spavé nemoci, arboviróz, ale také u běžných viróz nebo chřipky.

U sinusitid si pacient stěžuje na tupé bolesti v oblasti postiženého sinu, které se zhoršují při předklonu.

Náhle vzniklá prudká bolest hlavy může být známkou subarachnoideálního krvácení, zejména když jsou u pacienta pozitivní meningeální příznaky (jako opozice šíje) a zvrací.

Bolest hlavy může přetrvávat také po úrazu hlavy (nutno vyloučit subdurální nebo extradurální krvácení), při hypertenzi, při glaukomu.

Postup při bolestech hlavy a horečce bez poruchy vědomí

Zdroj: Beneš, J. Infekční nemoci - 2. díl. Pro 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze vydalo Psychiatrické centrum Praha. 1995. ISBN 80-85121-75-1.

Chronické bolesti hlavy

K nejčastějším příčinám chronických bolestí hlavy patří tenzní cefalea, migréna a „cluster headache“. Zvýšený intrakraniální tlak způsobuje prudkou bolest hlavy zejména po probuzení, která se zhoršuje kašlem, smíchem, při předklonu a je často provázena zvracením.

Epileptické záchvaty

Epileptický záchvat u postiženého v rozvojovém světě často vede k jeho zraněním a sociální stigmatizaci. Diagnóza epilepsie je svízelná, protože závisí na popisu záchvatu, který nemusí být vždy validní. Příčiny epileptického záchvatu mohou být různé: infekční, vzniklé v důsledku nedostatečné perinatální péče, CMP nebo také léze v CNS.

Nejčastější příčiny epileptických záchvatů v oblastech tropů a subtropů

Infekce Meningitida
Encefalitida
HIV/AIDS
Cerebrální malárie
TBC meningititda
Neurocysticerkóza
Schistozomiáza
Cerebrální hydatidóza
Paragonimiáza
Cerebrální toxoplasmóza
Cerebrální amebóza
Tetanus (pseudoepilepsie)
Alkohol  
Trauma Kontuze
Lacerace
Extradurální hemoragie
Intracerebrální hemoragie
Aneurysma  
Metabolické příčiny Hypoglykémie
Hyperglykémie
Urémie
Návykové látky Opiáty
Předávkování
Léze v CNS Tumory
Metastázy
Cysty
Abscesy
Tuberkulom
Hydatidová cysta
Hydrocefalus  

Zdroj: COOK, G, A ZUMLA a P MANSON. Manson´s tropical diseases: guidelines for the management of common illness with limited resources. Edinburgh: SAUNDERS ELSEVIER, 2009. s. 1830. 22. vyd. ISBN 978-141-6044-710.

Další příčiny postižení CNS v tropech a subtropech

Periferní neuropatie a periferní parézy jsou také častým důvodem vyhledání lékařské péče v tropech a subtropech. Při zhodnocení etiologie postižení musíme vzít v potaz také místní znečištění nebo otravu toxiny. Známé jsou případy otravy kasavou (onemocnění konzo) nebo intoxikace olovem v Nigérii.

Pokračovat