Virové tropické infekce - kurz - bez autotestů

1.2.1.2 Hladina CD4+ T lymfocytů a infekční a neinfekční komplikace

Hladina CD4 Infekční komplikace Neinfekční komplikace
Víc než 500 Akutní retrovirový syndrom
Kandidová vaginóza
Perzistující generalizovaná lymfadenopatie
Syndrom Guillan Barré
Myopatie
Aseptická meningitida
200 - 500 Pneumokoková a jiné bakteriální pneumonie
Pulmonární tuberkulóza
Herpes zoster
Oropharyngeální kandidóza
Kaposiho sarkom
Orální vlasatá leukoplakie
Orální vlasatá leukoplakie
B-buněčný lymfom
Anémie
Mononeuropatia multiplex
Idiopatická trombocytopenická purpura
Hodgkinův lymfom
Lymfocytární intersticiální pneumonie
Méně než 200 Pneumocystová pneumonie
Diseminovaná histoplasmóza nebo kokcidiomykóza
Miliární, pulmonární a extrapulmonární tuberkulóza
Progresivní multifokální leukoencefalopatie
Wasting
Periferní neuropatie
HIV demencie
Kardiomyopatie
Vakuolární myoelopatie
Progresivní polyradikulopatie
Nehodgkinský lymfom
Méně než 100 Diseminovaný herpes simplex
Toxoplasmóza
Kryptokokóza
Chronická kryptosporidióza
Mikrosporidióza
Kandidová esophagitida
 
Méně než 50 Diseminovaná cytomegalovirová infekce
Diseminovaná infekce mycobacterium avium
 

Zdroj: Cook, G.C., Zumla, A. I: Manson´s tropical diseases, 22nd Edition, 2009, Elsevier Limited ISBN: 978-1-4160-4471-0

Zpět