Virové tropické infekce - kurz - bez autotestů

1.2.1 Klinické fáze HIV infekce

Akutní retrovirové onemocnění

Asi u 85 % pacientů se několik týdnů po infekci objeví akutní retrovirové onemocnění. Trvá 3 - 21 dní. Připomíná infekční mononukleózu. Další příznaky jsou také nespecifické: únava, horečka, bolesti v krku, myalgie, artralgie, bolesti hlavy, průjem, nauzea, zvracení, generalizovaná lymfadenopatie a generalizovaná vyrážka na trupu a ramenou. Jen vzácně se objeví aseptická meningoencefalitida (bolesti hlavy, zvracení a serózní nález v likvoru) a mono- nebo polyneuritida. V důsledku akutní, přechodné, hluboké imunosuprese se v této fázi mohou objevit i oportunní infekce. Pacient je ve stádiu akutního retrovirového onemocnění vysoce infekční.

Generalizovaný exantém při primoinfekci HIV

Zdroj: SCHIFFER, V. Primo-infection VIH: mise au point. Revue médicale suisse [online]. 2005, roč. 36, č. 1, s. 2310-4 [cit. 2013-01-24]. ISSN 1660-9379. Dostupné z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16281441

Makulopapulózní exantém u primoinfekce HIV je lokalizovaný na trupu a končetinách a bez terapie v průběhu několika dnů odezní.

Asymptomatické stádium HIV infekce

V latentní fázi infekce po akutní sérokonverzi je replikace viru zpočátku pomalá a funkce imunitního systému jsou zachovány. Jedinou známkou infekce může být generalizovaná lymfadenopatie, která je většinou přechodná a postupně zmizí. Toto stádium může přetrvávat různě dlouhou dobu a končí, když dysfunkce imunitního systému vede k symptomatické HIV infekci. Počet CD4+ T lymfocytů klesá v průměru o 50 - 75/mm3 za rok.

Symptomatická HIV infekce

Začíná obvykle pozvolna, na těle se objevuje vyrážka, pacient trpí opakovanými respiračními infekcemi. První komplikace HIV infekce (např. orální kandidóza) se obvykle objeví při poklesu CD4+ T lymfocytů pod 500/mm3. Později, když hladina CD4+ T lymfocytů poklesne pod hodnotu 200/mm3 se začínají objevovat oportunní infekce jako např. CMV retinitida a enterokolitida, pneumocystová pneumonie, mozková toxoplasmóza, kryptosporidióza, Kaposiho sarkom.

Progrese do stádia AIDS závisí na mnoha faktorech (např. vyšší věk při nákaze je spojen s rychlejší progresí). Rezistence k infekci je daná homozygotní delecí genu pro receptor CCR5 (u kmenů viru s tropismem k CCR5), heterozygoti mají mnohem pomalejší průběh onemocnění.

Klinická a laboratorní klasifikace HIV/AIDS

  Laboratorní osa Klinický stav
Lymfocyty
x10 6/l
CD4
x10 6/l
1
Asymptomatický
2
Brzká
3
Střední
4
Pozdní
A víc než 2000 víc než 500 1A 2A 3A 4A
B 1000 - 2000 200 - 500 1B 2B 3B 4B
C méně než 1000 méně než 200 1C 2C 3C 4C

Zdroj: HIV/AIDS Treatment and Care clinical protocols for the WHO European region. 2012 Revisions. WHO, Copenhagen, Denmark 2012

Pokračovat