Klinické aspekty cestovní medicíny - kurz - bez autotestů

2.2 Časový interval mezi návratem a vznikem horečky

Mezi tropické infekce, které se po návratu z určitého regionu projevují horečkou, patří malárie, rickettsiové infekce, horečka dengue, akutní schistosomóza, břišní tyfus a další. Horečka jako základní příznak tropické infekce se může objevovat po návratu z tropů až do doby jednoho roku. Z následující tabulky je patrné, že horečka, která se objevuje od druhého měsíce, bývá nejčastěji způsobována tzv. třídenní malárií a méně tropickou malárií. Významným důvodem horečky za 2 - 3 měsíce po návratu ze subsaharské Afriky je také akutní schistosomóza.

Kromě typických tropických chorob se mohou objevovat u cestovatelů po návratu ze zahraničí tzv. kosmopolitní infekce, tj. infekce, které mají celosvětovou distribuci. Mezi takové patří onemocnění respiračního traktu, bakteriální enteritidy, infekce močového a pohlavního ústrojí a infekce kůže a měkkých tkání, tak jak je uvádí následující tabulka.

Přehled importovaných tropických onemocnění, kde prvotním příznakem byla horečka.

  do 1 měsíce 2 - 3 měsíce 4 - 12 měsíců
Číselné údaje jsou vyjádřeny v %
Tropická malárie 24,8 12,7 4,5
Třídenní malárie 2,1 18,0 17,0
Rickettsová infekce 4,3 - -
Horečka dengue 4,0 - -
Akutní schistosomóza 1,7 3,9 0,4
Břišní tyfus 0,9 0,4 -
Enteritida vyvolaná prvoky 0,7 - 0,9
Amebový absces jater 0,5 0,4 0,4
Histoplasmóza 0,4 - -
Enteritida vyvolaná helminty 0,2 0,9 0,4
Hepatitida 0,2 0,4 -
Löfflerův syndrom 0,2 0,4 -
Ostatní tropická onemocnění 0,6 - -
Celkem tropická onemocnění 40,7 36,8 23,7

Popis: Dělení je provedeno dle časového intervalu mezi návratem ze zahraničí a vznikem horečky.

Zdroj: (Upraveno podle: Bottieau E, Clerinx J, Van den Enden E et al: Fever after a stay in the tropics: diagnostic predictors of the leasing tropical conditions. Medicine (Baltimore). 2007 Jan;86(1):18-25.)