IPVZ

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví


POZOR – ZAHAJUJEME PROJEKTY OP LZZ

Vybrané teoretické vzdělávací akce IPVZ, které se budou realizovat od 2.2.2015, budou finančně podpořeny z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Podpora se bude vztahovat na zájemce z řad lékařů, zubních lékařů a farmaceutů dle zákona č. 95/2004 Sb. a nelékařské zdravotnické pracovníky dle zákona č. 96/2004 Sb., kteří mají většinový pracovní úvazek (výkon zdravotnického povolání) mimo území hl. m. Prahu a nejsou rezidenty v rámci dotačního programu rezidenční místa. Pro více informací sledujte detaily vzdělávacích akcí jednotlivých pedagogických pracovišť IPVZ.

Aktuálně

12.1.2015

Na ČVUT FBMI byla zveřejněna nabídka profesního kurzu CŽV s názvem "Elektrotechnická kvalifikace pro profese Biomedicínský technik a Biomedicínský inženýr". Do tohoto kurzu se mohou přihlásit všichni zájemci o AKK BMT či BMI, kteří nesplňovali podmínku vstupní podmínku do těchto AKK, tj. podmínku VŠ elektrotechnického vzdělání podle Metodického pokynu MZd ČR uveřejněného ve Věstníku MZd ČR částka 10/2010. Po absolvování tohoto kurzu bude možné, aby tito uchazeči byli zařazeni do těchto AKK. Podrobné informace o kurzu jsou uvedeny na www stránce http://www.fbmi.cvut.cz/studenti/univerzita-tretiho-veku.

5.1.2015

Průběžné a závěrečné zprávy pro rezidenční místa zasílejte na adresu IPVZ.

8.12.2014

Dne 10. 11. 2014 došlo ze strany Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví k zahájení realizace individuálního projektu s názvem „Odborné vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků III." (projekt číslo: CZ.1.04/1.1.00/D3 00005).
Individuální projekt Ministerstva zdravotnictví je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Veškeré vzdělávání bude probíhat v souladu se zákonem č. 95/2004 Sb., v platném znění, o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře, se zaměřením na cílové skupiny Všeobecných praktických lékařů (dále praktických lékařů) a lékařů internistů.
více informací

IPVZ

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) je moderní vzdělávací institucí poskytující vzdělávání všem odborným pracovníkům ve zdravotnictví i v jiných resortech.

Předností IPVZ je, že „pod jednou střechou“ nabízí kvalitní výuku, kvalifikované informace o postgraduálním vzdělávání, služby stravovací, ubytovací, kongresové a příjemné prostředí v učebnách i společenských prostorech pro odborné diskuse či přátelská setkání.

Institut je otevřen všem, kteří se chtějí vzdělávat, i těm, kteří jako erudovaní odborníci mají zájem své zkušenosti předávat druhým a pomohou mu udržet vysoký kredit ve vzdělávání.


IPVZ
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Ruská 85, 100 05 Praha 10

tel.: +420 271 019 111
fax: +420 271 019 428
ID datové schránky: cf2uiwg

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví je držitelem Atestu dlouhodobého řízení ISVS dle zákona č.365/2000 Sb.

© Copyright 2008-2014
Jakékoliv užití obsahu stránek www.ipvz.cz včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování textů a fotografií je bez písemného souhlasu provozovatele těchto stránek přísně zakázáno.

Na tuto adresu supportipvz@ipvz.cz nikdy nepište!