Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Vzdělávání v oblasti psychosociálních intervencí v péči o lidi žijících s demencí

Záznamy webinářů vznikly v rámci projektu SIDECAR.

SIDECAR je projekt v rámci programu Erasmus +, který je zaměřen na mezinárodní harmonizaci vzdělávacích programů, týkajících se péče o lidi žijící s demencí. Náhled do analýzy vzdělávacích programů EU, jejichž prostřednictvím se v tuto chvíli vzdělávají zdravotničtí a sociální pracovníci, je nekompletní a útržkovitý. “Dementia Yearbook” zdůrazňuje, že jen málo ze zemí EU nabízí strukturovaný výukový program, zaměřený na formální péči o lidi s demencí. V dalších zemích EU je kvalita péče ponechána v rukou jednotlivců a ve zbylých zemích není nikterak regulována.

Výstupem projektu SIDECAR bude kvalitní a relevantní kurikulum, které bude podloženo analýzou potřeb trhu práce tak, aby Evropská unie připravila své vzdělávací systémy a programy na jeden z nejzávažnějších sociálních problémů – na stárnutí evropské populace a s tím související nárůst počtu lidí žijících s demencí.

Očekává se, že vývoj nového kurikula vyvolá lavinový efekt, ve kterém akademické zainteresované skupiny adoptují výsledný model tohoto projektu do svých kurzů, čímž podnítí vývoj dalších vlastních studií. Dále se očekává, že projekt poskytne inovativní vhled do pole péče o lidi s demencí v rámci EU studentům, učitelům, zainteresovaným skupinám, výzkumníkům a zákonodárcům.

Více informací získáte na adresehttps://www.ipvz.cz/o-ipvz/granty-a-projekty/skills-in-dementia-care-building-psychosocial-knowledge-and-best-practice-in-dementia-care