Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Sazebník honorářů externích lektorů a školitelů

Fixní odměny externích lektorů teoretických kurzů Sazba
Externí lektor s VŠ vzděláním Kč/hod. 800,00
Ostatní externí lektoři Kč/hod. 400,00
Příprava a vedení kurzu - externí lektor Kč/1 kurz 500,00

Externí lektoři mají nárok na bezplatné stravování po dohodě s instruktorkou

Odměny externích školitelů při odborných a specializačních stážích % *
Externí školitel/školitelé 30 % *

* % z účastnických poplatků po odečtení přímých nákladů na stáž.

Podílí-li se na stáži více školitelů, bude o rozdělení odměny mezi jednotlivé školitele rozhodovat vedoucí stáže.

Odměny externích členů zkušebních komisí sazba
Předseda zkušební komise Kč/hod. 350,00
Člen zkušební komise Kč/hod. 300,00
Oponentní posudek Kč/posudek 300,00