Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 238042114

Název akce:
Webinář – EHDS – evropský zdravotní datový prostor (Elektronický recept)
Typ akce:
Webinář
Kód akce:
238042114
Datum konání:
(termín dle dohody se školitelem)
Místo konání:
On-line
Cena:
600 Kč (25 €)

Přihlásit se na vzdělávací akci

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
lékaře, zubní lékaře, lékárníky, další zdravotnické pracovníky a jiné zdravotnické pracovníky ve zdravotnictví.
Tématické celky:
Gynekologie a porodnictví, Hygiena a epidemiologie, Chirurgické obory, Interní obory, Onkologické obory, Pediatrické obory, Praktické lékařství, Zobrazovací a laboratorní metody, Psychiatrie, Biomedicínské a technologické obory, Psychologie, Stomatologické obory, Ostatní lékařské obory, Obory všeobecných sester, Porodní asistentka, Zdravotnický záchranář, Dětská sestra, Ostatní nelékařské obory, Dermatologie a venerologie, Neurologie, Oftalmologie, ORL, Rehabilitační a fyzikální medicína, Fyzioterapeut
Vedoucí:
MUDr. CABRNOCH Milan, MBA
Kmenový základ:
Není
Program:
Posluchači se seznámí s legislativními východisky elektronického předepisování, s požadavky EHDS v této oblasti i s českým částečně již implementovaným řešením. Dále poznají proces od vystavení elektronického receptu, jeho uložení v úložišti, další postup v lékárně a posléze ve zdravotní pojišťovně. Předmětem kurzu jsou i technické a technologické předpoklady pro implementaci českého řešení, certifikáty, přístupová práva. Důležitou součástí, kterou EHDS ještě akcentuje, je přístup pacienta k uloženým informacím a přístup dalších osob k tzv. lékovému záznamu pacienta. V neposlední řadě je součástí kurzu téma dalšího využívání získaných dat, především k zlepšení efektivity a bezpečnosti preskripce, včetně podpory rozhodování lékaře, jak co do množství a frekvence předepisování, tak co do možných problematických kombinací léčiv.
Zbývajících volných míst:
20
Upřesnění:
Cyklus akcí EHDS bude probíhat od října 2024.
Stav vzdělávací akce:
Akce je vypsána (možno se přihlašovat)

Další možnosti