Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 238042105

Název akce:
Webinář – Základy telemedicíny
Typ akce:
Webinář
Kód akce:
238042105
Datum konání:
(termín dle dohody se školitelem)
Místo konání:
On-line
Cena:
600 Kč (25 €)

Přihlásit se na vzdělávací akci

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
lékaře a další zdravotnické pracovníky, kteří zavádějí nebo již poskytují tyto nové služby.
Tématické celky:
Gynekologie a porodnictví, Hygiena a epidemiologie, Chirurgické obory, Interní obory, Onkologické obory, Pediatrické obory, Praktické lékařství, Zobrazovací a laboratorní metody, Psychiatrie, Biomedicínské a technologické obory, Psychologie, Ostatní lékařské obory, Obory všeobecných sester, Porodní asistentka, Zdravotnický záchranář, Dětská sestra, Ostatní nelékařské obory, Dermatologie a venerologie, Neurologie, Oftalmologie, ORL, Rehabilitační a fyzikální medicína, Fyzioterapeut
Vedoucí:
MUDr. CABRNOCH Milan, MBA
Kmenový základ:
Není
Program:
V rámci kurzu se posluchači seznámí s definicemi a obsahem telemedicíny, s legislativními východisky pro poskytování zdravotních služeb „na dálku“ v ČR. Dále si osvojí základní požadavky na kvalitu a bezpečnost zdravotních služeb poskytovaných distančně. Úspěšná transformace digitálního zdravotnictví také vyžaduje, aby občané měli důvěru a porozuměli výhodám, které jim mohou nové technologie přinést v oblasti poskytování zdravotních služeb. K dalšímu rozvoji telemedicíny je důležitým aspektem důvěra pacientů, jak v efektivitu poskytovaných zdravotních služeb, tak také v zajištění vysoké ochrany a bezpečnosti jejich osobních údajů a soukromí. Je tedy naprosto nezbytné, aby při poskytování zdravotních služeb na dálku byla dodržována ochrana osobních údajů pacientů stanovená právními předpisy EU a ČR. Kurz je zakončen testem, který slouží posluchačům jako zpětná vazba o nabytých znalostech.
Zbývajících volných míst:
18
Upřesnění:
Cyklus telemedicíny bude probíhat od září 2024.
Stav vzdělávací akce:
Akce je vypsána (možno se přihlašovat)

Další možnosti