Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 211042104

Název akce:
Specializační kurz v klinické biochemii – Modul 3
Typ akce:
Specializační kurz
Kód akce:
211042104
Datum konání:
29.10.2024 - 1.11.2024
Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Cena:
7600 Kč (311 €)
Občerstvení:
Součástí poplatku za vzdělávací akci je občerstvení.

Přihlásit se na vzdělávací akci

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
klinické bioanalytiky ve specializační přípravě v oboru klinické biochemie, případně pro lékaře před atestací z klinické biochemie.
Tématické celky:
Ostatní nelékařské obory
Vedoucí:
doc. Ing. SPRINGER Drahomíra, Ph.D.
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Mgr. Eva Chárová
E-mail: charova@ipvz.cz
Telefon: 261 092 461
Kmenový základ:
Není
Program:
Úvod do cytologie likvoru. Likvorové proteiny. Isofokusace a diagnostika RS. Vyšetření likvoru u pacienta v akutním stavu. Měření v klinických laboratořích. Suchá chemie. Plamenová fotometrie, AAS, elektrochemické metody. Pokročilé elektromigrační techniky. Měřící postupy absolutních metod. Izolace nukleových kyselin. Polymerázová reakce a její využití při detekci známých populačně frekventovaných mutací a polymorfismů. Separace nukleových kyselin a blotovací metody. Metody přímé a nepřímé molekulární diagnostiky – hledání mutací. Metody přímé a nepřímé molekulární diagnostiky – sekvenování a vazebná analýza. Detekce a kvantifikace nukleových kyselin, interpretace výsledků v molekulární biologii. Referenční hodnoty. Analyzátory krvinek a jejich současné možnosti při vyšetřování periferní krve, interní kontrola kvality u morfologických vyšetření. Aplikace SLP a národního číselníku v hematologii, kalibrace a kontrolní materiály u koagulačních vyšetření. Analytické systémy.
Zbývajících volných míst:
10
Stav vzdělávací akce:
Akce je vypsána (možno se přihlašovat)

Další možnosti