Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 702041270

Název projektu: Vytvoření komplexního modelu vzdělávání a systému personální stabilizace veřejného zdravotnictví v ČR

Reg. č.: CZ.03.02.02/00/22_045/0004003

Název akce:
Specializační kurz Veřejné zdravotnictví – Modul III.: Zdravotní, sociální a léková politika – projekt
Typ akce:
Mimořádný specializační kurz
Kód akce:
702041270
Datum a čas konání:
24.05.2024 12:00 - 25.05.2024
Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Cena:
0 Kč

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
lékaře s atestací v základním oboru.
Tématické celky:
Legislativa, organizace a řízení zdravotnictví
Vedoucí:
prof. MUDr. PRYMULA Roman, CSc., Ph.D.
Lektoři:
prof. MUDr. PRYMULA Roman, CSc., Ph.D.
Mgr. STOROVÁ Irena, MHA
PhDr. BARTÁK Miroslav, Ph.D.
MUDr. DOLEŽAL Tomáš, Ph.D.
Mgr. BAŤHOVÁ Kateřina
MUDr. WOLF Jan, MBA
Mgr. BOHÁČEK František
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Andrea Malá
E-mail: mala@ipvz.cz
Telefon: 261 092 442
Kmenový základ:
Není
Program:
Zdravotní politika se zabývá organizací, plánováním a poskytováním zdravotní péče. Spadá sem například zajištění dostupnosti lékařského personálu, financování systému, regulace léků a celkově přístupnost zdravotní péče pro všechny občany. Sociální politika pak zkoumá, jakým způsobem jsou zajišťovány sociální služby, aby se zlepšil životní standard a kvalita života občanů. Kromě zdravotní péče sem patří například přídavky na děti, důchody či podpora pro skupiny osob ohrožených sociálním vyloučením. Diskutovány budou cíle, strategie a nástroje zdravotní politiky. Zdravotnické systémy v mezinárodním srovnání. Strategie Zdraví 2030. Integrovaná zdravotní a sociální péče s důrazem na regionální a lokální úroveň. Vývoj evropské a české zdravotní politiky. Strategie EU a WHO a jejich implementace v ČR. Moderní „One Health“ přístup. Měření výkonosti zdravotnických systémů je důležité pro zhodnocení jejich efektivity a kvality poskytované péče. Současné priority české zdravotní politiky. Strategie Zdraví 2030, implementační plány. Evropské zdravotnické systémy. Regionální zdravotní a sociální politika. Integrovaný model zdravotní a sociální péče. Léková politika a problematika prostředků zdravotnické techniky. E-learning.

Další možnosti