Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 235041282

Název akce:
Kurz – ....od stresu není daleko ke konfliktům
Typ akce:
Mimořádný kurz
Kód akce:
235041282
Datum a čas konání:
24.06.2024 - 8:30
Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Cena:
1900 Kč (78 €)
Občerstvení:
Součástí poplatku za vzdělávací akci je občerstvení.

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
NLZP a lékaře.
Tématické celky:
Gynekologie a porodnictví, Hygiena a epidemiologie, Chirurgické obory, Interní obory, Onkologické obory, Pediatrické obory, Praktické lékařství, Zobrazovací a laboratorní metody, Psychiatrie, Farmaceutické obory, Biomedicínské a technologické obory, Psychologie, Legislativa, organizace a řízení zdravotnictví, Stomatologické obory, Ostatní lékařské obory, Obory všeobecných sester, Porodní asistentka, Zdravotnický záchranář, Dětská sestra, Ostatní nelékařské obory, Dermatologie a venerologie, Neurologie, Oftalmologie, ORL, Rehabilitační a fyzikální medicína, Fyzioterapeut
Vedoucí:
Bc. MARTINÁKOVÁ Libuše, MBA
Lektoři:
BARBRY Simona, DiS.
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Bc. Marie Klemšová
E-mail: marie.klemsova@ipvz.cz
Telefon: +420 261 092 457
Kmenový základ:
Není
Program:
V tomto kurzu Vás lektorka Simona Barbry naučí řídit konflikt, což je umění, ve kterém se stále můžeme zdokonalovat - konflikt je zrcadlem nás samých, ale také příležitostí věci urovnat. Smyslem konfliktu je harmonie. Budete se věnovat typům, příčinám a způsobům řešení konfliktů, jak inklinujeme a favorizujeme stereotypy - zvědomění a výběr nového stylu chování. Cílem tohoto kurzu je rozpoznat typy konfliktů, svoji roli v nich a dokázat dovést situaci do konce v souladu s naším záměrem se nevysilovat a nebýt pasivními. Součástí tohoto kurzu je i typologie DiSC (DiSC je metoda, která měří čtyři kvadranty osobnosti, které vytvořil William Marston. Každý člověk má jedinečnou kombinaci čtyř osobnostních vlastností(dominance, vliv, stabilita a svědomitost). DiSC měří povrchové rysy člověka, ne jeho osobnostní charakteristiku).
Zbývajících volných míst:
13
Stav vzdělávací akce:
Akce byla zrušena

Další možnosti