Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 294041282

Název projektu: Vytvoření komplexního modelu vzdělávání a systému personální stabilizace veřejného zdravotnictví v ČR

Reg. č.: CZ.03.02.02/00/22_045/0004003

Název akce:
Certifikovaný kurz – Veřejné zdravotnictví – Modul I.: Úvod do veřejného zdravotnictví
Typ akce:
Mimořádný kurz
Kód akce:
294041282
Datum a čas konání:
22.03.2024 12:00 - 23.03.2024
Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Cena:
0 Kč

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
nelékařské zdravotnické pracovníky.
Tématické celky:
Ostatní nelékařské obory
Vedoucí:
prof. MUDr. PRYMULA Roman, CSc., Ph.D.
Lektoři:
MUDr. ŠTEFLOVÁ Alena, Ph.D.
doc. MUDr. DLOUHÝ Pavel, Ph.D.
prof. MUDr. PRYMULA Roman, CSc., Ph.D.
MUDr. ŽEJGLICOVÁ Kristýna
MUDr. NEJEDLÁ Marie
PhDr. BARTÁK Miroslav, Ph.D.
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Andrea Malá
E-mail: mala@ipvz.cz
Telefon: 261 092 442
Kmenový základ:
Není
Program:
Obor Veřejné zdravotnictví (Public Health) v současném moderním pojetí; zdraví a nemoc, determinanty zdraví, nerovnosti ve zdraví; zdravotní stav populace ČR v mezinárodním srovnání. Výuka o zdraví se věnuje různým aspektům, které mají vliv na naše zdraví a celkový životní styl. Obsah výuky o zdraví je obvykle zaměřen na poskytování informací a dovedností, které nám pomáhají udržovat a zlepšovat naše fyzické, duševní a sociální zdraví. Determinanty zdraví jsou faktory, které ovlivňují zdraví jednotlivců a populací. Tyto faktory mohou být biologického, sociálního, ekonomického nebo environmentálního charakteru. Patří sem například genetika, životní styl (včetně stravování a pohybu), sociální a ekonomické podmínky, prostředí, ve kterém žijeme, a přístup k zdravotní péči. Konkrétní kazuistiky: Public Health v různých základních oborech a závěrečná diskuze. E-learning.
Poznámka:
Upozorňujeme, že kurz je určen pouze pro management a vedoucí pracovníky pracující v oblasti služeb ochrany a podpory veřejného zdraví, služeb v oblasti podpory prevence nemocí. Dále pro management a vedoucí pracovníky zdravotnických zařízení, pro vedoucí pracovníky krajských a obecních úřadů, kteří se zabývají poskytováním zdravotně sociálních služeb, vedoucí referátů zdravotnictví na okresní a krajské úrovni a zaměstnancům OSS, kteří se věnují zejména zdravotní politice. Časový program kurzu: pátek 12:00-20:00 sobota 9:00-17:00

Další možnosti