Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 222041110

Název akce:
Webcast – Lékové problémy stabilizátorů nálady v kazuistikách
Typ akce:
Webcast
Kód akce:
222041110
Datum a čas konání:
03.06.2024 13:00 - 28.06.2024 16:00
Místo konání:
On-line (webcast)
Cena:
600 Kč (25 €)

Přihlásit se na vzdělávací akci

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
psychiatry a lékaře ve specializační přípravě v oboru psychiatrie, pro kontinuální vzdělávání psychiatrů a lékaře jiných oborů a pracovníky nelékařských profesí ve zdravotnictví (klinické psychology a další nelékařské profese ve zdravotnictví).
Tématické celky:
Gynekologie a porodnictví, Hygiena a epidemiologie, Chirurgické obory, Interní obory, Onkologické obory, Pediatrické obory, Praktické lékařství, Zobrazovací a laboratorní metody, Psychiatrie, Farmaceutické obory, Biomedicínské a technologické obory, Psychologie, Ostatní lékařské obory, Obory všeobecných sester, Porodní asistentka, Zdravotnický záchranář, Dětská sestra, Ostatní nelékařské obory, Dermatologie a venerologie, Neurologie, Oftalmologie, ORL, Rehabilitační a fyzikální medicína, Fyzioterapeut
Vedoucí:
PharmDr. TAŠKOVÁ Ivana
Lektoři:
PharmDr. TAŠKOVÁ Ivana
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Mgr. Eva Chárová
E-mail: charova@ipvz.cz
Telefon: 261 092 461
Kmenový základ:
Není
Program:
Lékové problémy stabilizátorů nálady (lékové interakce, nežádoucí účinky, výběr léčiv u závažných komorbidit apod.) demonstrované na reálných kazuistikách hospitalizovaných psychiatrických pacientů, včetně strukturalizovaných teoretických podkladů a ukázek jejich možných řešení v praxi.
Zbývajících volných míst:
10
Stav vzdělávací akce:
Akce je vypsána (možno se přihlašovat)

Další možnosti