Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 238041111

Název akce:
Kurz – Novinky v telemedicíně – Telemedicína v rehabilitaci
Typ akce:
Kurz
Kód akce:
238041111
Datum konání:
6.6.2024
Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Cena:
1900 Kč (78 €)
Občerstvení:
Součástí poplatku za vzdělávací akci je občerstvení.

Přihlásit se na vzdělávací akci

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
lékaře i nelékařské zdravotnické pracovníky a další pracovníky ve zdravotních, případně i sociálních službách.
Tématické celky:
Gynekologie a porodnictví, Hygiena a epidemiologie, Chirurgické obory, Interní obory, Onkologické obory, Pediatrické obory, Praktické lékařství, Zobrazovací a laboratorní metody, Psychiatrie, Biomedicínské a technologické obory, Psychologie, Ostatní lékařské obory, Obory všeobecných sester, Porodní asistentka, Zdravotnický záchranář, Dětská sestra, Ostatní nelékařské obory, Dermatologie a venerologie, Neurologie, Oftalmologie, ORL, Rehabilitační a fyzikální medicína, Fyzioterapeut
Vedoucí:
MUDr. CABRNOCH Milan, MBA
Mgr. ŠEDIVCOVÁ Luisa
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Andrea Malá
E-mail: mala@ipvz.cz
Telefon: 261 092 442
Kmenový základ:
Není
Program:
Posluchači tohoto výukového programu pochopí základní principy telerehabilitace z teoretické stránky. Porozumí problematice používání telerehabilitačního řešení v klinické praxi a získají základní orientaci, jak s tímto nástrojem v praxi pracovat. Probrány budou definice pojmů a rozdíl mezi klasickou rehabilitací a telerehabilitací, historie telerehabilitace, poskytování zdravotní péče na dálku a aktuální situace ohledně financování. Na závěr se posluchači dozví o telerehabilitaci z různých pohledů: z pacientova pohledu, terapeutova, lékaře, zdravotní pojišťovny, zdravotnického zařízení a jaké jsou indikace a výhody telerehabilitace.
Zbývajících volných míst:
20
Stav vzdělávací akce:
Akce je vypsána (možno se přihlašovat)

Další možnosti