Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 213141106

Název akce:
Specializační webcast – Interpretace lékových interakcí
Typ akce:
Specializační webcast
Kód akce:
213141106
Datum a čas konání:
20.05.2024 8:00 - 17.06.2024 23:00
Místo konání:
On-line (webcast)
Cena:
3200 Kč (131 €)
Podmínkou přihlášky k účasti na distanční formě vzdělávání (e-kurzy, webináře a webcasty) je souhlas uchazeče s touto formou vzdělávání. Souhlas se podává podáním přihlášky.

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
farmaceuty zařazené do oboru klinická farmacie.
Tématické celky:
Farmaceutické obory
Vedoucí:
PharmDr. PECHANDOVÁ Kristina, Ph.D.
PharmDr. HARTINGER Jan, Ph.D.
PharmDr. SCHRABALOVÁ Lucie
Lektoři:
PharmDr. LINHARTOVÁ Alena
PharmDr. GREGOROVÁ Jana, Ph.D.
PharmDr. MAŘÍKOVÁ Martina
PharmDr. ROZSÍVALOVÁ Petra
doc. PharmDr. MALÝ Josef, Ph.D.
RNDr. NEKVINDOVÁ Jana, Ph.D.
PharmDr. NEUSCHLOVÁ Lucia
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Jana Hartmanová
E-mail: hartmanova@ipvz.cz
Telefon: 261 092 443
Kmenový základ:
Není
Program:
Zvláštnosti farmakoterapie u vybraných populačních skupin (geriatrie, pediatrie, těhotenství, kojení). Intoxikace léčivy.
Stav vzdělávací akce:
Akce je naplněna

Další možnosti