Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 201241102

Název akce:
Specializační kurz – Lékařská psychologie a komunikace v léčbě chronické bolesti
Typ akce:
Specializační kurz
Kód akce:
201241102
Datum a čas konání:
20.05.2024 9:00 - 22.05.2024
Místo konání:
Praha 10, Ruská 85, IPVZ
Cena:
5700 Kč (233 €)
Občerstvení:
Součástí poplatku za vzdělávací akci je občerstvení.

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
algeziology v rámci předatestační přípravy a zájemce o psychologii a komunikaci.
Tématické celky:
Chirurgické obory, Interní obory, Praktické lékařství, Ostatní lékařské obory
Vedoucí:
PhDr. RAUDENSKÁ Jaroslava, Ph.D.
Lektoři:
PhDr. RAUDENSKÁ Jaroslava, Ph.D.
PhDr. JAVŮRKOVÁ Alena, Ph.D.
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
PhDr. Eva Morávková
E-mail: eva.moravkova@ipvz.cz
Telefon: 261 092 458
Kmenový základ:
Není
Program:
Biopsychosociální pojetí chronické bolesti, přehled psychologických metod, psychosomatická medicína, specifika komunikace v léčbě bolesti, možnosti supervize týmové práce, bolest a sex, psychologické a sociální aspekty komunikace, psychoterapeutické postupy, psychologická diagnostika poruchy osobnosti a diferenciální diagnostika, psychoterapie u onkologických pacientů, bolest a spiritualita.

Další možnosti