Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 235032270

Název akce:
Webcast – Rizika psychosexuálního vývoje v dětském a dorostovém věku
Typ akce:
Mimořádný webcast
Kód akce:
235032270
Datum a čas konání:
25.08.2023 8:00 - 31.12.2023 23:59
Místo konání:
On-line (webcast)
Cena:
300 Kč (13 €)

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
NLZP i lékaře.
Tématické celky:
Chirurgické obory, Interní obory, Pediatrické obory, Praktické lékařství, Psychiatrie, Psychologie, Obory všeobecných sester, Zdravotnický záchranář, Dětská sestra, Neurologie
Vedoucí:
Bc. MARTINÁKOVÁ Libuše, MBA
Lektoři:
prof. MUDr. PACLT Ivo, CSc.
doc. PhDr. KOŽNAR Jan, CSc.
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
PhDr. Eva Morávková
E-mail: eva.moravkova@ipvz.cz
Telefon: 261 092 458
Kmenový základ:
Není
Program:
Uvedená problematika pojednává o možném vývojovém riziku zneužívání dětí mladšího i staršího školního věku. Zneužívající osobou bývá většinou muž, často v příbuzenském poměru k zneužívanému dítěti (otec, dědeček, apod.). Jedná se ale také o osoby, které v příbuzenském poměru nejsou. V mnoha případech se jedná o závažnou pedofilní nebo jinak sexuálně aberantní problematiku. Přednáší: prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc.

Další možnosti