Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 332032101

Název akce:
Webcast – Vědecké důkazy v lékařství, vyhledávání a kritické hodnocení jejich validity (Evidence Based Medicine)
Typ akce:
Webcast
Kód akce:
332032101
Datum a čas konání:
01.09.2023 10:00 - 31.12.2023 23:00
Místo konání:
On-line (webcast)
Cena:
1000 Kč (41 €)

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
doktorandy preventivního lékařství a další biomedicínské obory, ale i další zájemce z řad lékařů.
Tématické celky:
Gynekologie a porodnictví, Hygiena a epidemiologie, Chirurgické obory, Interní obory, Onkologické obory, Pediatrické obory, Praktické lékařství, Zobrazovací a laboratorní metody, Psychiatrie, Ostatní lékařské obory, Dermatologie a venerologie, Neurologie, Oftalmologie, ORL, Rehabilitační a fyzikální medicína
Vedoucí:
doc. MUDr. GÖPFERTOVÁ Dana, CSc.
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
PhDr. Eva Morávková
E-mail: eva.moravkova@ipvz.cz
Telefon: 261 092 458
Kmenový základ:
Není
Program:
Vzdělávací akce je zaměřena na téma, co medicína založená na důkazech umožňuje, jaké jsou na ní pohledy a jak se praktikuje. V první části proběhne formou e-kurzu výuka systematického vyhledávání „nejlepších“ dostupných vědeckých důkazů, jejich posouzení z hlediska validity, biologické signifikance a klinické relevance, tj. jejich hodnocení z hlediska použitelnosti validního a relevantního důkazu pro konkrétního pacienta. Na e-kurz navazuje odborný webcast v časové dotaci 3 hodiny. Účastníci získají základní přehled přístupů ke zdrojům vědeckých lékařských informací v databázích a digitálních knihovnách v českém a zahraničním prostředí, bude jim vysvětlen základní přístup k rešeršním postupům. Cílem kurzu je ukázat efektivní a rychlé cesty k ověřitelným vědeckým lékařským informacím (vyhledávání v databázích typu Medline/PubMed, Medline Complete, CINAHL, PsycINFO, PsycARTICLES, databáze v rámci ProQuest, EBSCO, Web of Science aj.)

Další možnosti