Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 238032114

Název akce:
Webinář – Novinky v telemedicíně – Úhrada telemedicínských služeb z veřejného zdravotního pojištění
Typ akce:
Webinář
Kód akce:
238032114
Datum a čas konání:
03.10.2023 - 14:00-17:00
Místo konání:
On-line
Použité technologie vysílání:
Zoom
Cena:
600 Kč (25 €)

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
lékaře, další zdravotnické pracovníky a pracovníky ve zdravotnictví.
Tématické celky:
Gynekologie a porodnictví, Hygiena a epidemiologie, Chirurgické obory, Interní obory, Onkologické obory, Pediatrické obory, Praktické lékařství, Zobrazovací a laboratorní metody, Psychiatrie, Biomedicínské a technologické obory, Psychologie, Ostatní lékařské obory, Obory všeobecných sester, Porodní asistentka, Zdravotnický záchranář, Dětská sestra, Ostatní nelékařské obory, Dermatologie a venerologie, Neurologie, Oftalmologie, ORL, Rehabilitační a fyzikální medicína, Fyzioterapeut
Vedoucí:
MUDr. CABRNOCH Milan, MBA
Lektoři:
MUDr. SALCMAN KUČEROVÁ Zdeňka, MBA
MUDr. CABRNOCH Milan, MBA
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Andrea Malá
E-mail: mala@ipvz.cz
Telefon: 261 092 442
Kmenový základ:
Není
Program:
Posluchači se seznámí s úplným obsahem výkonů pro vzdálenou komunikaci zdravotníků s pacienty, pravidly pro jejich vykazování a úhradu, s výkony, které již existují v platném seznamu zdravotních výkonů a pak s výkony novými, které vznikly v roce 2020 jako výkony VZP ČR nebo SZP ČR v reakci na potřebu zajistit větší prostor pro distanční komunikaci, zdravotní služby na dálku nejen v době koronavirové krize. Účastníci budou rozumět právnímu rámci pro poskytování zdravotních služeb konzultační formou na dálku, naučí se, co lze a nelze spolu s výkony pro distanční komunikaci vykazovat, jak komunikaci na dálku řádně dokumentovat a dobře organizačně ošetřit na straně poskytovatele zdravotních služeb. Budou představeny situace, kdy je možné a vhodné konzultaci na dálku z epidemiologických důvodů preferovat před standardním klinickým kontaktem a kdy nikoliv.

Další možnosti