Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 210332102

Název akce:
Kurz – Intenzivní pneumologie (řešení akutních stavů s respirační insuficiencí)
Typ akce:
Kurz
Kód akce:
210332102
Datum konání:
(termín dle dohody se školitelem)
Místo konání:
Brno, Jihlavská 20, FN Brno-Bohunice, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, 625 00
Cena:
1900 Kč (78 €)

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
všechny lékaře bez rozdílu věku.
Tématické celky:
Gynekologie a porodnictví, Hygiena a epidemiologie, Chirurgické obory, Interní obory, Onkologické obory, Pediatrické obory, Praktické lékařství, Zobrazovací a laboratorní metody, Psychiatrie, Ostatní lékařské obory, Dermatologie a venerologie, Neurologie, Oftalmologie, ORL, Rehabilitační a fyzikální medicína
Vedoucí:
doc.MUDr. SOVA Milan
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Mgr. Hana Svobodová
E-mail: hana.svobodova@ipvz.cz
Telefon: 261 092 457
Kmenový základ:
Není
Program:
Náplní je výuka terapie akutních stavů, se kterými se lékaři v klinické praxi nejčastěji setkávají. Zařazeny budou naléhavé situace z oblasti urgentní medicíny se zaměřením na krizový management dle organizace: poznej, volej, dělej; dále akutní stavy v kardiologii (tachyarytmie, akutní koronární syndrom…) a pneumologii (exacerbace astma bronchiale, exacerbace chronické obstrukční plicní nemoci, pneumotorax…). Během teoretické části budou probrány základy terapie s důrazem na využitelnost v každodenní praxi. Během praktické výuky na simulátoru budou tyto poznatky procvičovány na simulátoru. Kurz je svým praktickým zaměřením vhodný spíše pro lékaře z ambulantní sféry nebo standardní lůžkové péče. Avšak i lékaři působící na jednotkách intenzivní péče si mohou simulovaný management krizových situací vyzkoušet a podělit se o své zkušenosti.
Upřesnění:
1 den

Další možnosti