Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 235031284

Název akce:
Certifikovaný kurz – Přístupy k dětem a dospívajícím s neurovývojovými poruchami, včetně poruch autistického spektra ve zdravotnickém zařízení
Typ akce:
Mimořádný kurz
Kód akce:
235031284
Datum a čas konání:
22.05.2023 8:00 - 26.05.2023
Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Cena:
16000 Kč (654 €)
Občerstvení:
Součástí poplatku za vzdělávací akci je občerstvení.

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
všechny nelékařské zdravotnické pracovníky, kteří při výkonu svého povolání mohou přijít do styku s dětmi a dospívajícími s neurovývojovými poruchami (NVP), včetně poruch autistického spektra (PAS).
Tématické celky:
Obory všeobecných sester, Ostatní nelékařské obory, Fyzioterapeut
Vedoucí:
Bc. MARTINÁKOVÁ Libuše, MBA
prof. MUDr. PACLT Ivo, CSc.
PhDr. STRAUSSOVÁ Romana, Ph.D.
PhDr. Mgr. VACKOVÁ Lenka
PhDr. Mgr. BENDOVÁ Jana Elen, Ph.D.
Mgr. VOLDŘICHOVA Michaela
Mgr. MRKVIČKOVÁ Jaroslava
PhDr. JUNKOVÁ Eva
Lektoři:
PhDr. JUNKOVÁ Eva
prof. MUDr. PACLT Ivo, CSc.
Mgr. VOLDŘICHOVA Michaela
PhDr. STRAUSSOVÁ Romana, Ph.D.
PhDr. Mgr. VACKOVÁ Lenka
Mgr. JIRKŮ Lucie
PhDr. Mgr. BENDOVÁ Jana Elen, Ph.D.
Mgr. MRKVIČKOVÁ Jaroslava
Bc. BARTOŠOVÁ Simona
Mgr. SCHUMA Lucie
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
PhDr. Eva Morávková
E-mail: eva.moravkova@ipvz.cz
Telefon: 261 092 458
Kmenový základ:
Není
Program:
Účastníci se naučí specifické, individuální potřeby těchto klientů, budou umět identifikovat potíže s neverbální komunikací, znát alternativní formy komunikace, identifikovat omezené, opakující se vzorce chování a činností, identifikovat různé projevy emocí a vhodných reakcí na ně, včetně sociální interakce. Absolventi získají zvláštní odbornou způsobilost v postupech a práci s klienty s NVP a PAS dle svého oboru. Kurz je koncipován jako teoreticko-prakticky celek. Celková doba výuky v kurzu je 112 hodin. Teoretická část výuky tvoří 42 hodin (22.–26.5.2023). Následná praktická část výuky (ve Vámi zvoleném termínu) tvoří 70 hodin. Teoretická část bude probíhat v prostorách IPVZ, praktická část ve smluvních zařízeních.

Další možnosti