Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 210531102

Název akce:
Specializační kurz – Klinická výživa a intenzivní metabolická péče II. – speciální část
Typ akce:
Specializační kurz
Kód akce:
210531102
Datum a čas konání:
04.05.2023 9:00 - 05.05.2023
Místo konání:
Praha 10, Ruská 85, IPVZ, 100 05
Cena:
3800 Kč (156 €)
Občerstvení:
Součástí poplatku za vzdělávací akci je občerstvení.

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
lékaře ve specializační přípravě v oboru klinická výživa a intenzivní metabolická péče a pro uchazeče o funkční licenci ČLK F016.
Tématické celky:
Interní obory
Vedoucí:
doc. MUDr. TĚŠÍNSKÝ Pavel
MUDr. SZITÁNYI Peter, Ph.D.
Lektoři:
doc. MUDr. TĚŠÍNSKÝ Pavel
doc. MUDr. NOVÁK František, Ph.D.
MUDr. SZITÁNYI Peter, Ph.D.
MUDr. URBÁNEK Miroslav
MUDr. MEISNEROVÁ Eva
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Andrea Malá
E-mail: mala@ipvz.cz
Telefon: 261 092 442
Kmenový základ:
Není
Program:
Druhá část specializačního kurzu navazuje na základní kurz. Kurz obsahuje 16 témat a je ukončen testem. Frekventanti se seznámí s indikacemi a správnou aplikací nutriční intervence v různých klinických situacích na JIP a lůžku standardní péče, problematikou nemocniční malnutrice a jejím řešením, diagnostikou a řešením komplikací, problematikou a logistikou ambulantní výživy, registrem, akutními metabolickými stavy a aktuálními doporučenými postupy. Zvláštní důraz je kladen na nutriční podporu se zřetelem na diagnózu (sepse, kritický stav, eliminační metody, onkologie, gastroenterologie, neurologie, nefrologie a další). Absolvent kurzu bude schopen řešit problémy spojené s hospitalizační malnutricí a správně aplikovat doporučené postupy ve výživě u různých klinických stavů včetně kriticky nemocných. Absolvování kurzu je podmínkou k atestační zkoušce v oboru KVIMP, resp. pro kvalifikaci k získání funkční licence ČLK F016.

Další možnosti