Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 207031111

Název akce:
E-kurz – Základy obecné epidemiologie
Typ akce:
E-kurz
Kód akce:
207031111
Datum konání:
Vzdělávací akce je k dispozici 30 dní od připsání účastnického poplatku na účet IPVZ.
Místo konání:
On-line (e-kurz)
Cena:
300 Kč (13 €)

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
lékaře všech oborů, kteří se angažují v aplikovaném lékařském výzkumu nebo se alespoň chtějí zdokonalit v objektivním posuzování výsledků epidemiologických studií prezentovaných v odborné literatuře.
Tématické celky:
Ostatní lékařské obory
Vedoucí:
doc. MUDr. GÖPFERTOVÁ Dana, CSc.
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Andrea Malá
E-mail: mala@ipvz.cz
Telefon: 261 092 442
Kmenový základ:
Není
Program:
Absolvent e-kurzu se bude spolehlivě orientovat v aktuálních vědeckých informacích prezentovaných v odborné literatuře. Bude si kriticky vybírat kvalitní informace, posuzovat je, a také je využívat v klinické praxi. Bude znát základní epidemiologické ukazatele vztahu mezi expozicí a následkem. Bude vhodně identifikovat zdroje systematických chyb (bias) a zavádějících faktorů (confounding) při plánování, resp. hodnocení epidemiologických studií, znát způsoby jejich eliminace. Posoudí roli náhody v ovlivnění prezentovaného výsledku. Navrhne vhodnou epidemiologickou studii k efektivní identifikaci faktorů ovlivňujících riziko vzniku daného onemocnění, zdůvodní výhody a nevýhody různých designů epidemiologických studií.

Další možnosti