Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 207031110

Název akce:
E-kurz – Vysoce nebezpečné nákazy
Typ akce:
E-kurz
Kód akce:
207031110
Datum konání:
Vzdělávací akce je k dispozici 30 dní od připsání účastnického poplatku na účet IPVZ.
Místo konání:
On-line (e-kurz)
Cena:
400 Kč (17 €)

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
lékaře a nelékaře KHS a ZÚ, praktické lékaře, infektology, mikrobiology a další specialisty, kteří se zabývají touto problematikou.
Tématické celky:
Interní obory, Praktické lékařství, Ostatní nelékařské obory
Vedoucí:
doc. MUDr. GÖPFERTOVÁ Dana, CSc.
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Andrea Malá
E-mail: mala@ipvz.cz
Telefon: 261 092 442
Kmenový základ:
Není
Program:
Globalizační problémy se plně promítají do zdravotnictví, zvláště do oblasti infekčních nemocí, kdy dochází k importu nebezpečných infekčních onemocnění do Evropy a jejich možnému šíření. Praktické znalosti o klinických projevech vysoce nebezpečných nákaz (VNN) často chybí a potíže proto působí i jejich diagnostika a především znalost epidemiologických postupů, jak preventivních, tak represivních, která se musí velmi rychle realizovat při vzniku ohnisek vysoce nebezpečných nákaz. V e-kurzu jsou probírány klinické charakteristiky nemoci, diagnostická kritéria, včetně aktuálních laboratorních, zdroje, event. rezervoáry nákaz, způsoby přenosu, riziko zavlečení, algoritmy epidemiologických opatření u vybraných příkladů vysoce virulentních nákaz globálního významu. Kurz je členěn do dvou částí. První přináší nezbytné teoretické poznatky o klinických a epidemiologických charakteristikách a je ukončen prvním autotestem. Látka k prostudování je doplněna o odkazy na zdroje rozšiřujících infor
Stav vzdělávací akce:
Akce je naplněna

Další možnosti