Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 294031110

Název akce:
Webinář – Připravenost zdravotnického systému na rizika ohrožující lidské zdraví
Typ akce:
Webinář
Kód akce:
294031110
Datum a čas konání:
21.04.2023 - 9:00-12:00
Místo konání:
On-line
Použité technologie vysílání:
Zoom
Cena:
800 Kč (33 €)

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
lékaře, nelékaře, manažery zdravotnických zařízení a pracovníky hygienické služby.
Tématické celky:
Gynekologie a porodnictví, Hygiena a epidemiologie, Chirurgické obory, Interní obory, Onkologické obory, Pediatrické obory, Praktické lékařství, Zobrazovací a laboratorní metody, Psychiatrie, Biomedicínské a technologické obory, Psychologie, Legislativa, organizace a řízení zdravotnictví, Ostatní lékařské obory, Obory všeobecných sester, Porodní asistentka, Zdravotnický záchranář, Dětská sestra, Ostatní nelékařské obory, Dermatologie a venerologie, Neurologie, Oftalmologie, ORL, Rehabilitační a fyzikální medicína, Fyzioterapeut
Vedoucí:
doc. MUDr. PETRÁKOVÁ Alena, CSc.
Lektoři:
MUDr. PRÍKAZSKÝ Vladimír, CSc.
doc. MUDr. PETRÁKOVÁ Alena, CSc.
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Andrea Malá
E-mail: mala@ipvz.cz
Telefon: 261 092 442
Kmenový základ:
Není
Program:
Kurz se bude věnovat aplikaci právních norem EU, zaměřených na připravenost a odpověď na CBRN hrozby s důrazem na přeshraniční rizika, do legislativy ČR. Budou probrány konkrétní případy.

Další možnosti