Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 212231101

Název akce:
Specializační kurz – Komunikace v paliativní a hospicové péči
Typ akce:
Specializační kurz
Kód akce:
212231101
Datum a čas konání:
22.03.2023 8:00 - 24.03.2023
Místo konání:
Rajhrad, Jiráskova 47, Oblastní charita Rajhrad, 664 61
Cena:
5700 Kč (233 €)

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
lékaře v přípravě na atestaci z paliativní medicíny a dále všem lékařům, kteří ve své praxi pečují o pacienty v pokročilých a konečných stádiích chronických onemocnění a chtějí rozvinout své komunikační dovednosti.
Tématické celky:
Onkologické obory
Vedoucí:
MUDr. KABELKA Ladislav, Ph.D.
Lektoři:
MUDr. KABELKA Ladislav, Ph.D.
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Jana Hartmanová
E-mail: hartmanova@ipvz.cz
Telefon: 261 092 443
Kmenový základ:
Není
Program:
Správně vedená komunikace je základem k tomu, aby pacient a jeho blízcí porozuměli situaci, dokázali přemýšlet o vlastních hodnotách, preferencích, obavách a nadějích. Kurz je zaměřen na vedení rozhovorů s pacienty i jejich blízkými: na sdělování závažných zpráv (závažná diagnóza, ukončení cílené terapie, limitace péče atd.), komunikaci časných i pozdních cílů péče a stanovování plánů další péče založených na získaných informacích o hodnotách a preferencí nemocných i jejích blízkých. Cílem kurzu je praktický nácvik dovedností komunikace v kontextu závažného onemocnění. Kurz je veden interaktivní, praktickou formou. V kuzu se lékaři naučí základní komunikační nástroje, zvládat komunikačně náročné situace včetně vedení rodinných konferencí.

Další možnosti