Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 213131103

Název akce:
Specializační webcast – Základy hematologie pro klinického farmaceuta, problematika farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění, problematika antikoagulační a protidestičkové farmakoterapie
Typ akce:
Specializační webcast
Kód akce:
213131103
Datum a čas konání:
01.03.2023 8:00 - 31.03.2023 23:00
Místo konání:
On-line (webcast)
Cena:
3600 Kč (147 €)
Podmínkou přihlášky k účasti na distanční formě vzdělávání (e-kurzy, webináře a webcasty) je souhlas uchazeče s touto formou vzdělávání. Souhlas se podává podáním přihlášky.

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
farmaceuty v přípravě k atestaci v oboru klinická farmacie.
Tématické celky:
Farmaceutické obory
Vedoucí:
PharmDr. GREGOROVÁ Jana, Ph.D.
PharmDr. HARTINGER Jan, Ph.D.
Lektoři:
prof. MUDr. PIŤHA Jan, CSc.
doc.MUDr. ŽÁK Pavel, Ph.D.
prof. MUDr. ZELINKA Tomáš, CSc.
doc. MUDr. SOLAŘ Miroslav, Ph.D.
PharmDr. LINHARTOVÁ Alena
Ing. PEŠKOVÁ Eliška
PharmDr. GREGOROVÁ Jana, Ph.D.
PharmDr. MURÍNOVÁ Irena, Ph.D.
PharmDr. DUNDELOVÁ Lenka
MUDr. PELOUCH Radek
PharmDr. LANGMAIEROVÁ Kateřina
PharmDr. HARTINGER Jan, Ph.D.
PharmDr. DVOŘÁČKOVÁ Eliška, Ph.D.
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Jana Hartmanová
E-mail: hartmanova@ipvz.cz
Telefon: 261 092 443
Kmenový základ:
Není
Program:
Interpretace hodnot krevního obrazu, jeho ovlivnění léčivy, anémie. Protidestičková léčba, ateroskleróza. Antikoagulace. Problematika farmakoterapie hypertenze, ischemické choroby srdeční, srdečního selhání. Problematika farmakoterapie arytmií, fibrilace síní, doporučené postupy.
Upřesnění:
březen 2023

Další možnosti

Jiné vzdělávací akce, které by vás mohly zajímat