Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 213131102

Název akce:
Specializační webcast – Základy biochemie pro klinického farmaceuta, farmakoterapie změn vnitřního prostředí
Typ akce:
Specializační webcast
Kód akce:
213131102
Datum a čas konání:
16.01.2023 8:00 - 30.01.2023 23:00
Místo konání:
On-line (webcast)
Cena:
3600 Kč (147 €)
Podmínkou přihlášky k účasti na distanční formě vzdělávání (e-kurzy, webináře a webcasty) je souhlas uchazeče s touto formou vzdělávání. Souhlas se podává podáním přihlášky.

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
farmaceuty v přípravě k atestaci v oboru klinická farmacie.
Tématické celky:
Farmaceutické obory
Vedoucí:
PharmDr. DVOŘÁČKOVÁ Eliška, Ph.D.
PharmDr. PECHANDOVÁ Kristina, Ph.D.
Lektoři:
prof. PharmDr. BERÁNEK Martin, Ph.D.
prof. MUDr. PIŤHA Jan, CSc.
MUDr. VESELÁ Dagmar
PharmDr. LINHARTOVÁ Alena
MUDr. PÍZA Petr
PharmDr. GREGOROVÁ Jana, Ph.D.
MUDr. HAVEL Eduard, Ph.D.
PharmDr. LANGMAIEROVÁ Kateřina
PharmDr. DVOŘÁČKOVÁ Eliška, Ph.D.
MUDr. ZAHRÁDKA Ivan
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Jana Hartmanová
E-mail: hartmanova@ipvz.cz
Telefon: 261 092 443
Kmenový základ:
Není
Program:
Natrémie, kalémie, kalcémie, fosfatémie. Acidobazická rovnováha. Regulační mechanismy organismu. Poruchy vnitřního prostředí – vliv farmakoterapie. Interpretace hodnot biochemického vyšetření, vliv farmakoterapie. Stav výživy pacienta.

Další možnosti