Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 238031111

Název akce:
Kurz – EHDS – evropský zdravotní datový prostor (Pacientský souhrn)
Typ akce:
Kurz
Kód akce:
238031111
Datum konání:
21.3.2023
Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Cena:
1900 Kč (78 €)
Občerstvení:
Součástí poplatku za vzdělávací akci je občerstvení.

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
lékaře, zubní lékaře, lékárníky, další zdravotnické pracovníky a jiné zdravotnické pracovníky ve zdravotnictví.
Tématické celky:
Gynekologie a porodnictví, Hygiena a epidemiologie, Chirurgické obory, Interní obory, Onkologické obory, Pediatrické obory, Praktické lékařství, Zobrazovací a laboratorní metody, Psychiatrie, Biomedicínské a technologické obory, Psychologie, Stomatologické obory, Ostatní lékařské obory, Obory všeobecných sester, Porodní asistentka, Zdravotnický záchranář, Dětská sestra, Ostatní nelékařské obory, Dermatologie a venerologie, Neurologie, Oftalmologie, ORL, Rehabilitační a fyzikální medicína, Fyzioterapeut
Vedoucí:
MUDr. CABRNOCH Milan, MBA
Mgr. JIRÁKOVÁ Klára
Ing. KRUŽÍK Hynek
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Andrea Malá
E-mail: mala@ipvz.cz
Telefon: 261 092 442
Kmenový základ:
Není
Program:
Kurz je zařazený do bloku European Health data Space (EHDS) a je zaměřený na jedno z pěti klíčových témat, kterým je pacientský souhrn. Posluchači se seznámí s legislativními východisky pacientského souhrnu obsaženými v EHDS i s legislativními východisky stávajícího řešení v ČR. Dále se seznámí s obsahem pacientského souhrnu dle evropských i českých dokumentů. Zvláštní pozornost bude věnována implementaci pacientského souhrnu v českém prostředí, jeho technickému řešení. V neposlední ředě bude pozornost věnována možnému přínosu sdílení zdravotních informací pro bezpečnost a kvalitu zdravotní péče, stejně jako přístupu pacienta k informacím obsaženým v pacientském souhrnu.
Zbývajících volných míst:
22
Upřesnění:
Další související témata: Co přinese EHDS českému zdravotnictví? (31. ledna 2023) Elektronický recept (21. února 2023) Laboratorní zpráva (4. dubna 2023) Zpráva z vyšetření obrazového komplementu (25. dubna 2023) Propouštěcí zpráva (16. května 2023)
Stav vzdělávací akce:
Akce byla zrušena

Další možnosti