Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 238031110

Název akce:
Kurz – EHDS – evropský zdravotní datový prostor (Elektronický recept)
Typ akce:
Kurz
Kód akce:
238031110
Datum konání:
21.2.2023
Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Cena:
1900 Kč (78 €)
Občerstvení:
Součástí poplatku za vzdělávací akci je občerstvení.

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
lékaře, zubní lékaře, lékárníky, další zdravotnické pracovníky a jiné zdravotnické pracovníky ve zdravotnictví.
Tématické celky:
Gynekologie a porodnictví, Hygiena a epidemiologie, Chirurgické obory, Interní obory, Onkologické obory, Pediatrické obory, Praktické lékařství, Zobrazovací a laboratorní metody, Psychiatrie, Biomedicínské a technologické obory, Psychologie, Stomatologické obory, Ostatní lékařské obory, Obory všeobecných sester, Porodní asistentka, Zdravotnický záchranář, Dětská sestra, Ostatní nelékařské obory, Dermatologie a venerologie, Neurologie, Oftalmologie, ORL, Rehabilitační a fyzikální medicína, Fyzioterapeut
Vedoucí:
MUDr. CABRNOCH Milan, MBA
Mgr. STOROVÁ Irena, MHA
Ing. KRUŽÍK Hynek
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Andrea Malá
E-mail: mala@ipvz.cz
Telefon: 261 092 442
Kmenový základ:
Není
Program:
Posluchači se seznámí s legislativními východisky elektronického předepisování, s požadavky EHDS v této oblasti i s českým částečně již implementovaným řešením. Dále poznají proces od vystavení elektronického receptu, jeho uložení v úložišti, další postup v lékárně a posléze ve zdravotní pojišťovně. Předmětem kurzu jsou i technické a technologické předpoklady pro implementaci českého řešení, certifikáty, přístupová práva. Důležitou součástí, kterou EHDS ještě akcentuje, je přístup pacienta k uloženým informacím a přístup dalších osob k tzv. lékovému záznamu pacienta. V neposlední řadě je součástí kurzu téma dalšího využívání získaných dat, především k zlepšení efektivity a bezpečnosti preskripce, včetně podpory rozhodování lékaře, jak co do množství a frekvence předepisování, tak co do možných problematických kombinací léčiv.
Upřesnění:
Další související témata: Co přinese EHDS českému zdravotnictví? (31. ledna 2023) Pacientský souhrn (21. března 2023) Laboratorní zpráva (4. dubna 2023) Zpráva z vyšetření obrazového komplementu (25. dubna 2023) Propouštěcí zpráva (16. května 2023)

Další možnosti